Skolläkare

 ...Elevhälsans uppdrag på Skolia är att förse kommuner och privata skolor hälsofrämjande och förebyggande insatser. I rollen som skolläkare ges du stora möjligheter att utveckla och anpassa arbetet. Målet är att främja elevernas hälsa och utveckling så att utbildningens... 

Skolia AB

Malmö
5 dagar sedan

Skolläkare till Centrala barn- och elevhälsan

Skolläkare till Centrala barn- och elevhälsan Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid och bästa möjliga vardagsliv för alla invånare. Sök till oss om du vill vara med och påverka!... 
Norrtälje, Norrtälje kommun
13 dagar sedan

Skolläkare till utbildningskontoret i Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby söker en skolläkare till den kommunala skolverksamheten.Vi söker dig med adekvat utbildning och gärna med tidigare erfarenhet av uppdraget som skolläkare. I uppdraget är det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet centralt. Är du dessutom samarbetsinriktad... 

Upplands Väsby

Upplands Väsby
8 dagar sedan

Skolläkare till barn- och elevhälsan centrala teamet

 ...ungdomspsykiatri eller allmänmedicin? Gillar du att arbeta hälsofrämjande och förebyggande? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som skolläkare!Avdelning barn- och elevhälsa som består av enheten för elevnära insatser samt enheten för centrala teamet samlar alla... 

Uppsala kommun

Uppsala
16 dagar sedan

Skolkurator till Fiskebäcksskolan

 ...kompetens på organisations-, grupp-, och individnivå. I elevhälsan samverkar du med skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog, skolläkare och rektor. Teamets uppdrag är att tillsammans med rektor och arbetslag arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stärka barn... 

Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen

Göteborg
15 timmar sedan

Psykolog i elevhälsan

 ...kompetens med olika professioner. Förutom vi som skolpsykologer finns specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare, logoped, arbetsterapeut, pedagoger, elevcoacher och utvecklingslärare.Det bästa med vårt jobb är det kollegiala stödet, att vi... 

Nässjö kommun

Nässjö
6 dagar sedan

Verksamhetschef elevhälsa

 ...viss del även förskolorna.Värmdö kommun har en blandning av centralt och lokalt anställd personal inom elevhälsa. Psykologer och skolläkare är centralt anställda med verksamhetschefen för elevhälsa som närmaste chef. Övrig elevhälsopersonal såsom skolsköterskor,... 

Utbildningskontoret, Avdelningen för styrning och Kvalitet

Värmdö
15 dagar sedan

Skolpsykolog

 ...elevhälsopersonal anställd centralt, men arbetar på uppdrag av rektor. På skolorna finns det tillgång till kurator, psykolog, skolsköterska och skolläkare. På övergripande nivå arbetar logoped samt specialpedagoger med mottagande i anpassad grund och gymnasieskola samt Skoldatatek.... 

Motala kommun, Bildningsförvaltningen

Motala
14 dagar sedan

School Counsellor

 ...samt säkerställer att vår verksamhet jobbar i linje med de lagar och riktlinjer som styr skola. Elevhälsoteamet består bl.a. av skolläkare, skolpsykolog, skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, socialpedagoger, etc.  Din roll ~ Elevhälsosamordnare... 

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB

Stockholm
4 dagar sedan

Studiestödshandledare i arabiska

 ...speciallärare, kurator, skolsköterska, specialpedagog, socialpedagog samt. biträdande rektor och rektor. Det finns tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Vi har tillgång till bibliotekarie i skolans bibliotek.Vi arbetar systematiskt med kvalitetsarbete i form av... 

Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Per Olsskolan

Fagersta
11 dagar sedan

Skolsköterska 70-100%

 ...Högskolan i SkövdeDu kommer att ingå i Amerikanska Gymnasiets nätverk för skolsköterskor. Vi har regelbundna möten tillsammans med skolläkare som är MLA. Vi använder oss av journalsystem Prorenata. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till samordnande... 

Amerikanska Gymnasiet

Göteborg
1 dag sedan

Speciallärare/Specialpedagog

 ...speciallärare, kurator, skolsköterska, specialpedagog, socialpedagog samt. biträdande rektor och rektor. Det finns tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Vi har tillgång till bibliotekarie i skolans bibliotek.Vi arbetar systematiskt med kvalitetsarbete i form av... 

Fagersta kommun

Fagersta
13 dagar sedan

Adolfsbergsskolan söker en specialpedagog/speciallärare till mellanstadiet

 ...kollegialt bidra med din kompetens i skolan elevhälsoteam där du ingår, som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator och specialpedagoger/lärare. I tjänsten ingår även samverkan och kontakt med vårdnadshavare, dokumentation och ett... 

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen

Stockholm
4 dagar sedan

Lärare i SVA

 ...av 2 speciallärare, kurator, skolsköterska, specialpedagog, socialpedagog samt biträdande rektor och rektor. Vi har tillgång till skolläkare och skolpsykolog.Vi har en proaktiv elevhälsa som arbetar förebyggande, åtgärdande och elevnära med alla berörda runt eleverna.... 

Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Per Olsskolan

Fagersta
12 dagar sedan

Skolsköterska till elevhälsan i Gnosjö, vikariat

 ...nuvarande placering på Gnosjöandans kunskapscentrum, GKC.Elevhälsan i Gnosjö kommun omfattar elevhälsans medicinska insats med skolläkare och fem skolsköterskor samt kommunens skolpsykolog. Elevhälsan leds av elevhälso- och administrationschefen och den medicinska delen... 

Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning

Gnosjö
10 timmar sedan

Skolsköterska på 50%, Brunnsängskolan

 ...människors förmåga att utvecklas och ta eget ansvar. Du samverkar även runt elevernas behov med föräldrar, pedagogisk personal, skolläkare, kurator och rektor. Ur elevperspektiv är du en viktig person som värnar om elevernas möjligheter att lyckas i skolan.Samtliga... 

Södertälje kommun

Södertälje, Södertälje kommun
15 timmar sedan

Skolsköterska Tyresö kommun

 ...Skolsköterska Tyresö kommun Vad vi gör och vill Barn- och elevhälsan i Tyresö kommun omfattar elevhälsans medicinska insats med skolläkare och elva skolsköterskor, pedagogisk personal vid kommunens resurs- och utvecklingscentrum, återvändarskola samt kommunens sex... 

Tyresö kommun

Tyresö (Stockholm)
11 dagar sedan

Kurator till Ramsdalsskolan

 ...kompetens på organisations-, grupp-, och individnivå. I elevhälsan samverkar du med skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog, skolläkare, biträdande rektor och rektor. Teamets uppdrag är att tillsammans med rektor och arbetslag arbeta hälsofrämjande och förebyggande... 

GÖTEBORGS KOMMUN

Göteborg
6 dagar sedan

Skolsköterska till Vittra Landborgen

 ...nå godkända kunskapskrav i skolan. Som skolsköterska ingår man i en samlad elevhälsa på skolan och man har ett nära samarbete med skolläkare, specialpedagog, psykolog, kurator samt rektor. En samlade elevhälsa ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I... 

Vittraskolorna AB

Helsingborg
3 dagar sedan

Skolkurator till Barn- och elevhälsan

 ...och elevhälsostöd till skolorna samt i viss omfattning till förskolorna i Östersunds kommun. Inom enheten arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, psykologer, logopeder, pedagoger och speciallärare/specialpedagoger med spetskompetens. Sammanlagt arbetar ca 60... 

Östersunds kommun

Östersund
5 dagar sedan

Skolsköterska till Kärrtorps gymnasium

 ...elevernas måluppfyllelse. Du ansvarar för elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande råd och anvisningar. Tillsammans med skolläkare och skolledningen ansvarar du också för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan. Förutom möten med eleverna,... 

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Kärrtorps gymnasi...

Stockholm
11 dagar sedan

Psykolog till Elevhälsan

 ...gymnasiesärskola ingår i uppdraget.Som skolpsykolog ingår du i den centrala elevhälsan tillsammans med kuratorer, skolsköterskor, skolläkare, speciallärare och processtödjare i flerspråkigt lärande. Du har en central placering. KVALIFIKATIONERDu som söker är... 

Oskarshamns kommun

Oskarshamn
20 dagar sedan

Skolsköterska till Emausskolan

 ...anställd på Emausskolan av rektor men är en del av elevhälsans medicinska insats (EMI) som består av drygt 50 skolsköterskor och skolläkare med mer än 900 års samlad erfarenhet! Vi träffas regelbundet på nätverksträffar där vi tillsammans arbetar med bland annat verksamhetsfrågor... 

Västerås kommun

Västerås
21 dagar sedan

Dedicare söker skolpsykologer till Jönköping

 ...problematik, återbesök vid behov.  Viss bokning av tider för träff med vårdnadshavare och elever.  Konsultation/remiss till skolläkare och specialistvård eller annan vårdgivare.  Föra dialog med övrig elevhälsopersonal angående elever och deras situation.... 

Dedicare Sverige AB

Jönköping
29 dagar sedan

Specialpedagog till Backluraskolan

 ...bidra till en god lärmiljö för våra elever. Du ingår i skolans elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator och specialpedagog. I ditt arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar för elever i behov... 

Stockholms stad

Stockholm
13 dagar sedan

Lemshaga Akademi söker skolsköterska

 ...ansvar och börjar i klassrummet. Som skolsköterska på Lemshaga Akademi ingår du i elevhälsoteamet. Vi består av skolledning, skolläkare, skolpsykolog, speciallärare, specialpedagog och kurator (som är i tjänst 5 dagar i veckan). Förutom ett nära samarbete med elevhälsan... 

Lemshagastiftelsen/LEMSHAGA AKADEMI

Värmdö
16 dagar sedan

Skolsköterska till Bryngelstorpskolan och Sjösa skola

 ...elevhälsans medicinska insats som Nyköpings kommun beslutat om. Du deltar regelbundet i nätverksträffar för skolsköterskor och skolläkare. Arbetet på Bryngelstorp och Sjösa skola innebär att du tillsammans med skolledning, skolkurator, specialpedagog, speciallärare,... 

Nyköpings kommun - Division Utbildning

Nyköping
4 dagar sedan

Skolkurator på NTI Gymnasiet Sollentuna

 ...lärargrupp i nära samarbete med elevhälsan. Skolans elevhälsa består av bitr rektor, heltidsmentorer, specialpedagog, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. Är du genuint nyfiken, vill stötta och utveckla elevers potential och drivkrafter? Vill du arbeta i ett team... 

NTI Gymnasiet

Sollentuna
15 timmar sedan

Skolpsykolog, Centrala elevhälsan Boden

 ...lärande, hälsa och utveckling. I den centrala elevhälsan arbetar idag skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog, skolsköterska och skolläkare.Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng! För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb, där du får... 

Bodens kommun, Arbetsmarknad- Utbildningsförvaltningen

Boden
12 dagar sedan

Klasslärare årskurs 5 till Karlshovsskolan

 ...arbetar strukturerat och förebyggande med värdegrund. Kurator och skolsköterska finns att tillgå kontinuerligt på skolan men även skolläkare och psykolog. Vi har tre speciallärare som stöttar redan från förskoleklass.Dina arbetsuppgifterTjänsten innebär... 

Norrköpings kommun

Norrköping
8 dagar sedan