Skolkurator till Luleå gymnasieskola

 ...för tiden efter gymnasieutbildningen.Luleå Gymnasieskola består av flera kvarter. Elevhälsan är lokalt placerad och består av skolkurator, skolsköterska och specialpedagog. Det finns även en skolpsykolog som arbetar för hela gymnasieskolan.Vikariatet som skolkurator... 

Luleå kommun

Luleå
19 dagar sedan

Psykolog/skolpsykolog till Övertorneå Hälsocentral/Övertorneå Kommun

 ...i barn- och elevhälsoteamet och är en resurs för elever, föräldrar, personal och skola. Du samverkar med rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och andra personalkategorier för att skapa en skolmiljö som på bästa sätt stödjer varje elev i sin utveckling.... 

Region Norrbotten

Luleå
en månad sedan

Skolpsykolog, Centrala elevhälsan Boden

 ...stödjer förskolor och skolor i arbetet att främja barn/elevers lärande, hälsa och utveckling. I den centrala elevhälsan arbetar idag skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog, skolsköterska och skolläkare.Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng! För visst vill... 

Bodens kommun, Arbetsmarknad- Utbildningsförvaltningen

Boden
11 dagar sedan

Lärare i matematik, no och teknik till Stureskolan

 ...som har varsin specialpedagog knuten till sig. Skolan har ett väl utvecklat lokalt elevhälsoteam som består av specialpedagoger, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare. Skolan har även ett trygghetsteam bestående av en trygghetssamordnare... 

Bodens kommun, Arbetsmarknad- Utbildningsförvaltningen

Boden
7 dagar sedan