...tillsammans med enhetens övriga läkare. Till din hjälp finns ett team bestående av psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeut, socionom och skötare. Hos oss får du en möjlighet att utvecklas genom stimulerande möten med patienter och kollegor. Distansarbete kan diskuteras och... 

REGION UPPSALA

Uppsala
10 dagar sedan
 ...akutmottagningen för vuxenpsykiatri eller planerat via de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna. På avdelning 4A arbetar sjuksköterskor, skötare, klinisk farmaceut, läkare och kurator. För att säkerställa att patienterna får en god omvårdnad, samarbetar och konsulterar vi... 

REGION UPPSALA

Uppsala
4 dagar sedan
 ...teamet som förutom sjuksköterskor består av läkare, psykologer, psykoterapeuter, dietist, kurator, fysioterapeut, undersköterskor och skötare. I och med att enheten är i ett expansivt skede, kommer det att finnas goda möjligheter att vara med och påverka utvecklingen av... 

REGION UPPSALA

Uppsala
22 dagar sedan
 ...ansvarar du för omvårdnaden, psykiatrisk som somatisk. Här arbetar vi med kontaktman-system där man som sjuksköterska/undersköterska/skötare har ett stort ansvar för den dagliga kontakten med patienten. Du planerar vården tillsammans med patient och ansvarig läkare, du... 

Region Uppsala

Uppsala
en månad sedan
 ...fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan och bli en del av oss. Vi har nu behov av flera timanställda skötare. Är du intresserad av att vid behov förstärka ordinarie personal är det dig vi söker! Vår verksamhet Verksamhetsområde psykiatri... 

REGION UPPSALA

Uppsala
en månad sedan
 ...mottagningen. Vi är en välfungerande mottagning och hos oss arbetar specialistläkare, specialistsjuksköterskor, psykologer, kuratorer, skötare, receptionist och medicinska sekreterare. Vi arbetar i team och vår målsättning är att ha tydliga och konkreta... 

Region Uppsala

Uppsala
21 dagar sedan
 ...till en avdelning i huset om de behöver en längre vårdtid. Här arbetar vi i team och du ansvara för ca 6 patienter tillsammans med skötare och samarbetar med det andra teamet på avdelningen i ett gemensamt övergripande ansvar för patienterna. Om oss Akutmottagningen... 

Region Uppsala

Uppsala
25 dagar sedan
 ...till en avdelning i huset om de behöver en längre vårdtid. Här arbetar vi i team och du ansvara för ca 6 patienter tillsammans med skötare och samarbetar med det andra teamet på avdelningen i ett gemensamt övergripande ansvar för patienterna. Ditt uppdrag som sjuksköterska... 

REGION UPPSALA

Uppsala
en månad sedan
 ...Ditt uppdrag • Du är arbetsledare i det dagliga arbetet på avdelningen och ansvarar för omvårdnadsarbetet i ett nära samarbete med skötare, läkare och kurator. Du gör bedömningar, genomför behandling och har omvårdnadssamtal med patienter och närstående samt samordnar... 

Region Uppsala

Uppsala
en månad sedan
 ...kommunens beroendeenheter. All behandling utgår från en individuell vårdplan. På avdelningen finns det läkare, sjuksköterskor, skötare, klinisk farmaceut och kurator. Utifrån patienternas individuella behov samarbetar vi och konsulterar övriga psykiatriska specialistkompetenser... 

Region Uppsala

Uppsala
en månad sedan