Handläggare Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen

 ...samt andra aktörer under fredstida samhällsstörningar. Här ingår till exempel Länsstyrelsens planverk för kärnteknisk olycka och sanering, planering för gemensam hantering av tex stora olyckor, CBRNE frågor, skogsbränder, naturolyckor, oljeskadeskydd, farlig verksamhet... 

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Luleå
14 dagar sedan