...måste vara påslaget för att sidan ska fungera korrekt. Socialsekreterare Barn- och familjeenheten Härnösand Som medarbetare i...  ...av unga (LVU). Du utreder barn/unga och föräldrars behov av stöd och hjälp. Du beviljar insatser och följer upp insatserna... 
Härnösands kommun
18 dagar sedan
 ...barn och unga), familjerättsgrupp och ett resursteam. Socialsekreterare inom enheten arbetar främst med myndighetsutövning. Enhetens...  ...vilket innebär förebyggande och uppsökande verksamhet, råd- och stödsamtal samt stöd och behandling på uppdrag av socialsekreterare vid barn... 
Härnösands kommun
2 månader sedan
 ...men de är också utförare av öppna insatser som beviljats av socialsekreterare. Receptionister, handläggare och administrativ personal ingår...  ...verksamhetssystem är LifeCare IFO. Din främsta arbetsuppgift är dagligt stöd till socialsekretararna och utförarna i verksamhetssystemet.... 
Härnösands kommun
12 dagar sedan
 ...biståndsenheten Här arbetar bistånds- och LSS-handläggare, samordnare, boendekoordinator samt uppdragsamordnare. Vi utreder rätten till stöd och omsorg enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Enheten samarbetar med många olika... 
Härnösands kommun
4 dagar sedan
 ...bemanningsplanering är att brukarens behov, medarbetarens arbetsmiljö och den ekonomiska ramen är i balans. I ditt arbete erbjuder du kvalificerat stöd till enhets- och verksamhetschefer för att effektivisera och optimera bemanningen. Genom att ta fram metodstöd, statistikunderlag... 
Härnösands kommun
17 dagar sedan
 ...karriär. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg i Härnösands kommun samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv.Inom verksamhetsområde Internt stöd strävar vi efter att ha ett... 
Härnösands kommun
17 dagar sedan
 ...håller dig uppdaterad gällande aktuell forskning och har god kännedom om styrdokumenten när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd samt kunskap och erfarenhet gällande kartläggningar, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. För att trivas hos oss behöver du... 
Härnösands kommun
17 dagar sedan
 ...lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär. Arbetsuppgifter Poolenheten är en enhet inom verksamhetsområde Internt stöd på socialförvaltningen. Enhetens uppdrag är att täcka behov vid kortare frånvaro i de ordinarie verksamheterna inom hemtjänst,... 
Härnösands kommun
17 dagar sedan
 ...förutsättningar för effektiva och säkra processer för utlämnanden och interna arkivbeställningar. En naturlig del av arbetet är också att ge råd och stöd i frågor inom arkivering och dokumenthantering. Du tillhör Skatteverkets arkivsektion med placering i Härnösand. Vi är cirka 20... 

Skatteverket

Härnösand
en månad sedan
 ...läkemedelshantering. I rollen förväntas du även ge handledning, rådgivning och stöd till omvårdnadspersonalen samt vara flexibel till verksamhetens...  ...utsedda till Skåne Läns snabbast växande bolag (Gasell) två år i rad (2022 och 2023) samt Sveriges tredje snabbast växande bolag år... 

Socionomera Bemanning AB

Härnösand
11 dagar sedan
 ...Bogården är en 24h HVB för barn 0-12 år och deras föräldrar/förälder med Härnösands kommun som huvudman. Bogården erbjuder utredning, råd & stöd samt skydd. Uppdrag tas från hela landet. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna utgår ifrån kriterier i BBIC (Barns Behov I Centrum... 

Härnösands kommun

Härnösand
13 dagar sedan
 ...allmäntandvård, sjukhustandvård och har specialisttandvård inom en rad olika områden. ROLLEN SOM TANDLÄKARE Under ditt första...  ...vidareutbildning, patienter som verkligen främjar din utveckling samt hjälp och stöd av några av våra erfarna handledare. Genom nära handledning och... 

Region Västernorrland

Härnösand
en månad sedan
Bilbolaget har funnits sedan 1932 och verkar inom en rad olika områden inom bilägande. Vi är Norrlands ledande återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Ford samt begagnat och säljer totalt 9 000 bilar per år. Vi säljer personbilar och transportbilar, har hyrbilsverksamhet... 

Bilbolaget Nord, Servicemarknad, Härnösand

Härnösand
4 dagar sedan
 ...Svenska kyrkan med uppdrag att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet omfattar 98 församlingar i landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Stiftsorganisationen, med kansli i Härnösand, har cirka 50 medarbetare med en rad olika yrkeskompetenser.

Härnösands Stift

Härnösand
5 dagar sedan
 ...alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver specialskolor. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi fördelar också statsbidrag... 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Härnösand
5 dagar sedan
 ...Provanställning i 6 månader som övergår i en tillsvidareanställning om inget annat överenskommes Ett par röster om jobbet ”Vi får mycket stöd och tips på hur vi kan förbättra oss. Man har daglig kontakt med säljcoach/gruppledare som checkar in och kollar läget om man... 

Bright Nature AB

Härnösand
7 dagar sedan
 ...under enhetschefen samt är närmast chef för sektionscheferna.Detta innefattar bland annat:*Personalansvar som bland annat innefattar stöd i vardagen till samtlig personal, rekrytering, rehabilitering, medarbetarsamtal, utvecklings- och utbildningsplaner för personal*... 

Försvarsmakten

Härnösand
13 dagar sedan
 ...att de känner sig välkomna och får hjälp med sitt ärende. Du har många kontakter både inom och utanför Trafikverket, och du agerar stöd till verksamheten inom området diarieföring och besvarande av kundärenden.  Två av de viktigaste arbetsuppgifterna är:... 

Trafikverket

Härnösand
6 dagar sedan
 ...kollegor.Vi söker dig som har stort engagemang att stödja de olika verksamhetsgrenarna inom HEMAB genom applikationsdrift och allmänt IT-stöd. Dina arbetsuppgifter kommer inkludera intern ärendehantering, certifikatshantering, nätverkskonfiguration samt konfiguration och... 

Bravura

Härnösand
14 dagar sedan
 ...rehabiliterings- och personalärenden, ansvara för delar av rekryteringsprocessen samt hantera styrdokument inom området. Du ska fungera som ett stöd för både personal och chefer i deras frågor och vara arbetsrättsligt kunnig. Du ingår i förbundschefens ledningsgrupp och förväntas... 

BRANDSTATION HÄRNÖSAND

Härnösand
15 dagar sedan
 ...fiber och kopparkabel samt underhåll på dessa. Huvudsakliga arbetsuppgifter Du leder och fördelar arbetet inom din sektion med stöd av avdelningschef samt övriga sektionschefer inom enheten i GE Norr. Du ansvarar för dina medarbetares individuella utveckling och... 

Försvarsmakten

Härnösand
7 dagar sedan
 ...Regionledningsförvaltningen har tre huvudsakliga uppdrag: - Att utifrån lagstiftning och regelverk styra och stödja verksamheterna. - Att erbjuda stöd och service till verksamheternas processer och utveckling. - Att ge stöd och kvalitativa underlag till den politiska... 

Region Västernorrland

Härnösand
11 dagar sedan
 ...tillhör en avdelning som förser både Trafikverkets allra största investeringsprojekt såväl som mindre investeringsprojekt med tekniskt stöd. Utöver arbetet i projekten finns det även möjlighet till tekniska utredningar, forsknings- och innovationsprojekt samt... 

Trafikverket

Härnösand
11 dagar sedan
 ...trygghet för våra kunder och deras personliga assistenter. Vi har bland annat egen sjukgymnast vilket många kunder uppskattar. Vi erbjuder stöd i kontakt med myndigheter och har tillgång till juridisk kompetens. Träning och aktiviteter är något vi också prioriterar i vår... 

Rehabassistans

Härnösand
4 dagar sedan
 ...Vill du börja arbeta hos en av våra kunder i Nordingrå? Jag är en charmig 14-årig kille som behöver mycket stöd och omsorg för att min vardag ska fungera bra. Just nu har vi en tjänst ledig, tjänsten är på 57% (ett kanonschema) du jobbar två -tre dagar i sträck... 

Lottas Omsorg AB

Härnösand
18 dagar sedan
 ...resa, med stora möjligheter att påverka den strategiska inriktningen. Du kommer att arbeta nära andra specialister för att vara ett stöd gentemot övriga delar av verksamhetsområde Underhåll avseende krisberedskap och totalförsvarsplanering. Till din hjälp i arbetet... 

Trafikverket

Härnösand
5 dagar sedan
 ...öppet och vi arbetar både enskilt och gemensamt, alltid med möjlighet till diskussioner och avstämningar. Vi har tillgång till internt stöd inom länsstyrelsens alla sakområden, bland annat från våra jurister. Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med prövning och/... 

Länsstyrelsen Västernorrland

Härnösand
18 dagar sedan
 ...sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Vid mottagningen finns två erfarna psykologer med olika inriktningar som kan bli till ett bra stöd. Verksamheten har mycket delaktiga och engagerade medarbetare med bred kompetens. Ett lärande klimat värderas högt. Härnösands... 

REGION VÄSTERNORRLAND

Härnösand
6 dagar sedan
 ...nätverk och arbetsgrupper inom området · omvärldsbevakning inom området · koppla in ett kunskapsbaserat arbetssätt och vetenskapligt stöd till de prioriterade utvecklingsprocesserna · bistå med processtöd och verksamhetskunskap i utvecklingspro­cesser i det lokala... 

Kommunförbundet Västernorrland

Härnösand
8 dagar sedan
 ...utveckling inom intern service. För att lyckas i det uppdraget blir det viktigt att samverka med så väl regiondirektörens strategiska stöd, regionens förvaltningar som regionens externa samarbetspartner dit vi räknar såväl kommuner, andra regioner och nationella aktörer... 

REGION VÄSTERNORRLAND

Härnösand
26 dagar sedan