...flygplats innefattande bl.a. flygplatsräddningstjänst, flygfälthållningstjänst samt övriga uppgifter som åligger en flygplatsfunktion*Militär övningsverksamhet, vidmakthållande av kompetens och fysisk status*Underhåll och vård av förekommande materiel och fordon*... 

Försvarsmakten

Älvsbyn
9 dagar sedan
 ...AK5C, godkänt kompetensprov efter repetitionsutbildning. • Fysisk prestationsförmåga enligt FM FysS nivå 2 • Godkänd och förordnad militär skyddsvakt, alternativt kan omförordnas efter repetitionsutbildning. • Körkort lägst klass B • Goda färdigheter i tal och... 

Försvarsmakten

Boden
8 dagar sedan
 ...genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt... 

Försvarsmakten

Boden
20 dagar sedan
 ...att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter. FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet. Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga... 

Försvarsmakten

Boden
3 dagar sedan
 ...och därmed ingår även fysisk träning i dina arbetsuppgifter. KRAV Kvalifikationer • Genomförd värnplikt eller grundläggande militär utbildning med goda vitsord • Bedöms lämplig att anställa av förbandet • Godkänd FM FysS • Godkänd hälsoundersökning • Goda... 

Försvarsmakten

Boden
19 dagar sedan
 ...människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på Övrigt Anställningsform: Militär tillsvidareanställning. Sysselsättningsgrad: Heltid. Arbetsort: Boden. Individuell lönesättning. Befattningen innebär tjänsteresor.... 

Försvarsmakten

Boden
en månad sedan
 ...människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på Övrigt Anställningsform: Militär tillsvidareanställning. Sysselsättningsgrad: Heltid. Arbetsort: Boden. Individuell lönesättning. Befattningen innebär tjänsteresor.... 

Försvarsmakten

Boden
en månad sedan
 ...myndigheter, organisationer och aktörer avseende samhällets stöd till Försvarsmakten vid försvarsplanering • Att genomföra civil-militär samverkan på regional och lokal nivå med civila myndigheter-organisationer och aktörer inom krishantering • Att delta i planering... 

Försvarsmakten

Boden
6 dagar sedan
 ...vardags vidmakthåller och utvecklar dina kompetenser som soldat. KRAV Kvalifikationer - Genomförd värnplikt eller grundläggande militär utbildning med goda vitsord - Bedöms lämplig att anställa av förbandet - Godkänd FM FysS - Godkänd hälsoundersökning... 

Försvarsmakten

Boden
24 dagar sedan
 ...kan till exempel komma att bestå av utbildning eller övning. KRAV Kvalifikationer - Genomförd värnplikt eller grundläggande militär utbildning med goda vitsord - Relevant militär befattningsutbildning - Bedöms lämplig att anställa av förbandet - Godkänd FM... 

Försvarsmakten

Boden
24 dagar sedan