Medicinska sekreterare till Akutmottagning i Lund

 ...På vår akutmottagning uppmuntrar, stödjer och engagerar vi varje medarbetare i arbetet. Du arbetar tillsammans med många medicinska sekreterare, där ni hjälper varandra och hjälps åt för att tillsammans med andra professioner tillgodose våra patienters behov. ARBETSUPPGIFTER... 

REGION SKÅNE

Lund
2 dagar sedan

Nytt ledningsteam till Capio vc Sjöbo

 ...du att arbeta kliniskt men även ha rollen som medicinskt ansvarig läkare på vårdcentralen. Detta uppdrag innebär att du har det medicinska ledningsansvaret och arbetar nära verksamhetschefen med att driva utvecklingsfrågor. Du har ansvar för medicinsk behandling, kvalitet... 

Capio Sverige AB

Sjöbo
17 dagar sedan

Medicinsk sekreterare till Bemanningsuppdrag i Skåne

 ...villkor. OM UPPDRAGET Är du en trygg och effektiv medicinsk sekreterare med bred erfarenhet inom din profession? Vill du ha ett...  ...som söker har en bred erfarenhet från att skriva inom olika medicinska områden. Många kunder har behov av hjälp med både diktatskrivning... 

Centric Care AB

Lund
1 dag sedan

Medicinsk sekreterare till Barn- och ungdomsmottagning i Ystad

 ...administrativ personal. Vi har öppet dagtid, måndag till fredag.På barn- och ungdomsmottagningen i Ystad arbetar idag fyra medicinska sekreterare i ett nära samarbete med andra professioner och hoppas att just du vill bli en ny medlem i vår grupp. Tjänsten är ett... 

REGION SKÅNE

Ystad
3 dagar sedan

Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Norra Fäladen i Lund

 ...en del av Vårdcentralen Norra Fäladen! Vi söker en medicinsk sekreterare som vill bli en del av vårt härliga och engagerade team. Tillsammans...  ...i fokus.Hos oss kommer du att arbeta tillsammans med andra medicinska sekreterare, administratör och receptionist. I rollen ingår... 

Region Skåne, Primärvården

Lund
9 dagar sedan

Medicinsk sekreterare till Specialistläkarna i Lund

 ...vård inom endoskopi (koloskopi och gastroskopi), urologi, Öron-Näsa-Hals, ortopedi samt gynekologi. Vi söker nu en medicinsk sekreterare/vårdadministratör till vårt team i Lund! Du ska ha godkänd utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration 80 p (KY) eller 400 p... 

A. Zaborowski AB

Lund
9 dagar sedan

Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatrimottagning i Lund

 ...tvärprofessionella team och har ett stort intresse att ge våra patienter bästa möjliga vård. ARBETSUPPGIFTERHos oss är du som medicinsk sekreterare en viktig tillgång för verksamheten och våra patienter. Genom ditt förtroendefulla bemötande, höga servicekänsla och naturliga... 

REGION SKÅNE

Lund
15 dagar sedan

Medicinsk sekreterare till Barnhjärtcentrum i Lund

 ...både personlig och professionell utveckling då vi arbetar nära varandra och delar ett engagerat kunskapsutbyte. Som medicinsk sekreterare hos oss ingår vanligt förekommande arbetsuppgifter så som journalskrivning i Melior samt diagnosregistrering och bevakning i Pasis... 

REGION SKÅNE

Lund
20 dagar sedan

Medicinsk sekreterare till Habiliteringsmottagningar barn och unga i Lund

 ...full delaktighet i planering, utvärdering och uppföljning av insatserna. I verksamheten arbetar olika yrkeskategorier så som medicinska sekreterare, receptionist, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, psykolog, kurator, specialpedagog, dietist, sjuksköterska, läkare... 

Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel

Lund
28 dagar sedan

Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatriavdelning 3 psykos i Lund

 ...stimulerande, där du arbetar i ett tätt samarbete med dina kollegor? Då kan detta vara rätt tjänst för dig! Vi välkomnar nu en medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatriavdelning 3, psykos i Lund!Avdelning 3 är en energirik, spänningsfylld och välfungerande arbetsplats med ett... 

REGION SKÅNE

Lund
10 dagar sedan

Medicinsk sekreterare med chefsstödsuppdrag till Mobilt närsjukvårdsteam, Y

 ...patienter kvalificerad vård såväl medicinskt som psykosocialt.Teamet består av läkare, sjuksköterskor, kurator samt medicinsk sekreterare och utgår från egna lokaler på Lasarettet i Ystad.ARBETSUPPGIFTERVi söker en engagerad och driftig medicinsk sekreterare som vill... 

Region Skåne, Primärvården

Ystad
6 dagar sedan

Medicinsk sekreterare till Psykiatrisk akutmottagning i Lund

 ...oss på psykiatriska akutmottagningen i Lund!Som medicinsk sekreterare har du ett omväxlande arbete med arbetsuppgifter som journalskrivning...  ...akutmottagning. Ditt arbete sker i nära samarbete med dina medicinska sekreterarkollegor och övrig vårdpersonal.Vi erbjuder... 

REGION SKÅNE

Lund
10 dagar sedan

Vårdlärare

 ...anpassad utbildning, i svenska för invandrare, gymnasial yrkesutbildning inom vård och omsorg och yrkeshögskoleutbildning till medicinska sekreterare. Sedan årsskiftet 22/23 erbjuder Komvux i Lund utbildning till barnskötare, elevassistenter och arbete inom LSS som är en... 

Lunds kommun

Lund
6 dagar sedan

Sjuksköterskor till Hematologiavdelning i Lund

 ...strålningsfysik har cirka 900 medarbetare fördelade mellan olika yrkesgrupper såsom läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och rehabiliteringspersonal. Inom hematologisektionen behandlar vi maligna blodsjukdomar inklusive patienter i behov av... 

Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS

Lund
7 dagar sedan

Psykiatrisjuksköterska till Vuxenpsykiatrimottagning i Ystad

 ...behov. Teamen består av läkare, psykolog, sjuksköterskor, skötare/behandlare, arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabkoordinator, medicinska sekreterare och kurator.Vår mottagning är i ständig utveckling och arbetar med implementering av standardiserade vårdprocesser,... 

REGION SKÅNE

Ystad
3 dagar sedan

Sjuksköterska till Vuxenpsykiatrimottagning i Lund

 ...läkare, psykologer, specialist- och allmänsjuksköterskor, kuratorer, rehabkoordinator, arbetsterapeut, fysioterapeuter och medicinska sekreterare. Vi ligger i framkant av utvecklingen och arbetar med teambaserad vård som präglas av samarbete, öppenhet och kvalitet.ARBETSUPPGIFTER... 

Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel

Lund
14 dagar sedan

Biologilärare till Komvux

 ...anpassad utbildning, lärlingsutbildning, grundläggande och gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildning till medicinska sekreterare. Vi har undervisningslokaler på Gastelyckan i Lund och även på Campus Vipan. Vi arbetar med att utveckla vår skola... 

Lunds kommun - Utbildningsförvaltningen

Lund
26 dagar sedan

Arbetsterapeut till Vårdcentralen Lomma

 ...Vi har specialistläkare i allmänmedicin och geriatrik, ST-läkare, fysioterapeuter, rehabiliteringskoordinator, psykologer, medicinska sekreterare, undersköterskor och sjuksköterskor. Vi strävar efter att samtlig personal ska ha ett så nära samarbete som möjligt. Vidare... 

Region Skåne, Primärvården

Lomma
22 dagar sedan

Sjuksköterska till Reumatologiavdelning i Lund

 ...tvärprofessionella team bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, läkare och medicinska sekreterare. Teamen har en stark sammanhållning och ett gott samarbete mellan yrkeskategorier, där kommunikation och samarbete är... 

REGION SKÅNE

Lund
20 dagar sedan

Barnsjuksköterska till BVC och Vårdcentralen i Brösarp

 ...allmänspecialister, två ST-läkare, en AT-läkare, nio sjuksköterskor, fem undersköterskor, två fysioterapeuter, två psykoterapeuter och tre medicinska sekreterare. Vi har en nyöppnad paramedicinsk enhet där vi erbjuder fysioterapi och samtalsterapi.På vårdcentralen finns... 

Region Skåne, Primärvården

Tomelilla
9 dagar sedan

Legitimerad läkare till Vårdcentralen Höör

 ...sjuksköterskor, psykolog, dietist, rehabiliteringskoordinator, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeut, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi är en engagerad personalgrupp som varje dag arbetar tillsammans för att främja våra patienters och invånares hälsa. Hos... 

REGION SKÅNE

Höör
10 dagar sedan

Chefsstöd till Klinisk genetik i Lund

 ...tidbokning, scanning samt utskrivning av laboratoriesvar och registerarbete. Arbetet innebär kontakt och samarbete med övriga medicinska sekreterare, administratörer, genetiska vägledare, läkare med flera för att nå verksamhetens övergripande mål. Du arbetar både i team... 

Region Skåne, Medicinsk service

Lund
8 dagar sedan

Södra skånska regementet söker legitimerad sjuksköterska

 ...omfattar uppdraget även fri hälso- och sjukvård . På försvarshälsan arbetar läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter/ ergonomer, medicinska sekreterare, psykologer ocharbetsmiljöingenjör. Arbetet bedrivs integrerat i team mellan de olika befattningarna och över... 

Försvarsmakten

Lund
9 dagar sedan

Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Staffanstorp

 ...arbetsgruppen finns engagerade specialister i allmänmedicin, ST-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist, psykolog och kurator. På vårdcentralen har vi ett brett vårdutbud och stora... 

Region Skåne, Primärvården

Staffanstorp
20 dagar sedan

ST-läkare till Vårdcentralen Lomma

 ...Vi har specialistläkare i allmänmedicin och geriatrik, ST-läkare, fysioterapeuter, rehabiliteringskoordinator, psykologer, medicinska sekreterare, undersköterskor och sjuksköterskor. Vi strävar efter att samtlig personal ska ha ett så nära samarbete som möjligt. Vidare... 

Region Skåne, Primärvården

Lomma
20 dagar sedan

Sjuksköterska till Lungmottagning, dagvård i Lund

 ...dagvård bedrivs högspecialiserade lungcancerbehandlingar fördelade på tre olika team. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, kurator samt servicemedarbetare. I vår föränderliga verksamhet möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp där du har... 

Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS

Lund
24 dagar sedan

Sjuksköterskor till Barn- och ungdomskirurgiavdelning i Lund

 ...barnnefrologi.I din roll hos oss ingår du i ett team bestående av undersköterskor, läkare, farmaceut, servicemedarbetare, medicinska sekreterare, kurator, psykolog, dietist och fysioterapeut. Du får arbeta i en stimulerande miljö med härliga kollegor där den unga och... 

REGION SKÅNE

Lund
27 dagar sedan

Sjuksköterska, natt, till Barn- och ungdomsmedicinavdelning i Lund

 ...och administratörer. Kopplade till avdelningen finns fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, psykologer, medicinska sekreterare samt lekterapeuter. Patientens unika behov styr vilka professioner som ska ingå i teamet kring det enskilda barnet och familjen... 

Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS

Lund
16 dagar sedan

Sjuksköterska till Habiliteringsmottagning barn och unga Lund

 ...samarbete med ytterligare ett habiliteringsteam som finns i samma lokaler. I verksamheten arbetar olika yrkeskategorier så som medicinska sekreterare, receptionist, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, psykolog, kurator, specialpedagog, dietist, sjuksköterska, läkare... 

REGION SKÅNE

Lund
10 dagar sedan

Arbetsterapeut till Palliativ vård och ASIH i Lund

 ...specialistverksamhet. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, kuratorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor, dietist och medicinska sekreterare. Vår verksamhet präglas av kontinuerlig vårdutveckling och utbildning där alla är med och ansvarar för verksamhetens mål,... 

REGION SKÅNE

Lund
15 dagar sedan