...verksamheter såsom myndighetsutövning barn och vuxna, ekonomiskt bistånd, familjerätt och familjehem. Enheten består totalt av 13 handläggare, en 1:e socialsekreterare och en enhetschef. Du skulle hos oss ingå i ett trevligt och stöttande arbetslag där vi har omsorg om... 

Älvsbyns kommun

Älvsbyn
28 dagar sedan
 ...omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och... 
Boden
9 dagar sedan
 ...Boden och är direkt ansvarig under chefen för samverkansavdelningen. På avdelningen arbetar avdelningschef, samverkansofficer och handläggare samverkan. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Att genomföra samverkan med regionala/lokala myndigheter, organisationer och... 

Försvarsmakten

Boden
12 dagar sedan