...gagn för svenskt näringsliv och samhälle. Läs mer: Ämnesområde Datavetenskap med inriktning mot algoritmer och dataanalys....  ...högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen. Behörighet... 

Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm
18 dagar sedan
 ...och Arvika. Läs mer om oss på: Beskrivning Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetsadjunkt i datavetenskap med placering vid institutionen för matematik och datavetenskap. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom... 

Karlstads Universitet

Karlstad
6 dagar sedan
 ...nämndprocess Järfälla kommun vill förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet genom lektorat på grundskolans område. Lektoratet utannonseras inom ämnesområdena matematik och svenska. Tjänsten som lektor är fördelad 50 % arbete på skolenhet och 50 % centralt och kommer då att... 

Järfälla kommun

Järfälla
7 dagar sedan
 ...expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas. Är du intresserad av att veta mer?   Institutionen för datavetenskap anställer en biträdande universitetslektor inom området cybersäkerhet, finansierad av The Wallenberg AI, Autonomous Systems and... 

Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå
18 dagar sedan
 ...till möten och annan verksamhet. Den sökande ska också ha förmåga att undervisa på engelska.. Behörighet Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För... 

Försvarshögskolan

Stockholm
4 dagar sedan
 ...handledning. Behörighetskrav Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande i...  ...numeriska metoder inom t.ex. klimatmodellering, beräkningsfysik, datavetenskap och maskininlärning. Fakulteten välkomnar särskilt... 

Stockholms Universitet

Stockholm
20 dagar sedan
 ...expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas. Är du intresserad av att veta mer?   Institutionen för datavetenskap söker nu en doktorand inom cybersäkerhet med fokus på DDoS-attacker och försvarsstrategier för cloud-edge-kontinuumet. Är... 

Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå
6 dagar sedan
 ...fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: Beskrivning Institutionen för matematik och datavetenskap söker amanuenser i datavetenskap för höstterminen 2024. Arbetsuppgifter Arbetet som amanuens består av undervisning i... 

Institutionen för matematik och datavetenskap

Karlstad
en månad sedan
 ...placerad på institution 1, där ämnesområde Cirkus ingår.  Läs mer om SKH:s cirkusprogram här:   Välkommen att söka anställning som lektor i cirkus! Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom Cirkus. Som lektor... 

Stockholms konstnärliga högskola

Stockholm
26 dagar sedan
 ...utveckling och utmaningar. Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola utlyser en tidsbegränsad tjänst som lektor i idéhistoria. Idéhistorieämnet vid Södertörns högskola ger fristående kurser i idéhistoria på grundnivå och avancerad nivå, och... 

Södertörns Högskola

Huddinge kommun
13 dagar sedan
 ...Beskrivning av arbetsplatsen Tjänsten är inom avdelningen Software Development and Environments (SDE), en del av institutionen för datavetenskap. Avdelningen utforskar nya verktyg, språk och metoder för att stödja mjukvaruutveckling och bedriver forskning inom en rad... 

Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lund
11 dagar sedan
 ...hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas. Är du intresserad av att veta mer? Beskrivning Institutionen för datavetenskap har cirka 150 anställda från ett tjugotal länder och är inne i en kraftig expansionsfas. Vi bedriver utbildning och forskning... 

Umeå Universitet

Umeå
12 dagar sedan
 ...forskarutbildning krävs att man har ett av följande: • examen på avancerad nivå • minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad i datavetenskap eller relaterad disciplin • på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper. Bedömningsgrunder En... 

MÄLARDALENS UNIVERSITET

Västerås
12 dagar sedan
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 500 studenter, cirka 80 program och 340 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik...

Södertörns Högskola

Huddinge kommun
4 dagar sedan
 ...och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Beskrivning av arbetsplatsen Institutionen för datavetenskap, LTH, söker amanuenser till läsperiod 1, 2024. Vi erbjuder Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor... 

Lunds Universitet

Lund
5 dagar sedan
 ...ungefär 1000 studenter i de båda programmen. Du kommer att vara anställd på pedagogikämnet och arbeta mot förskollärarutbildningen. Lektor i pedagogik med inriktning mot förskola Vill du vara med och utveckla vår forsknings- och undervisningsmiljö inom... 

Södertörns Högskola

Huddinge kommun
14 dagar sedan
 ...Beskrivning Fakulteten för hälsa, teknik- och naturvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i datavetenskap vid institutionen för matematik och datavetenskap. Som doktorand kommer du att bidra till samhällsviktig kunskap och vara en... 

Karlstads universitet / Institutionen för matematik och data...

Karlstad
7 dagar sedan
 ...För en utförlig beskrivning av de grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för en anställning som biträdande lektor vid MDU, hänvisas till Anställningsordning vid Mälardalens universitet . Arbetsuppgifter En anställning som biträdande lektor... 

Mälardalens universitet

Eskilstuna
8 dagar sedan
Filmlance och produktionen Beck söker nu statister i åldern 20-65 år, som vill agera antingen student eller lektor på ett universitet. Inspelningen sker i Stockholm nu på fredag den 5 april från ca. kl. 09:00-13:00. Ersättningen är 700 kr och vi bjuder på fika... 

Statist Extras SEC Casting on the Web AB

Stockholm
4 dagar sedan
 ...som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas. Är du intresserad av att veta mer? Datavetenskap Institutionen för datavetenskap har cirka 150 anställda från ett tjugotal länder och är inne i en kraftig expansionsfas. Vi... 

Umeå Universitet

Umeå
18 dagar sedan
 ...befattningen: Turismvetenskap Placeringsort: Kalmar. Resor mellan campusorterna förekommer. Anställningens omfattning: En biträdande lektor får enligt HF anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före... 

Linnéuniversitetet

Kalmar
11 dagar sedan
Ämnesområde Datavetenskap med inriktning mot cybersäkerhet. Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar konstruktion och analys av datornät och datorsystem för att uppnå hög cybersäkerhet. Arbetsuppgifter I anställningen ingår att undervisa kurser i datornät och grundläggande... 

Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Stockholm
8 dagar sedan
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ...

Göteborgs Universitet

Göteborg
29 dagar sedan
 ...undervisning samt med branschens samhällsaktörer. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska. Behörighet Behörig att anställas som lektor är den som har: - avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av... 

Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm
en månad sedan
 ...ämnesområdet, såväl nationellt som internationellt, och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Som biträdande lektor delar du med dig av kunskap och bidrar till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala... 

Försvarshögskolan

Stockholm
en månad sedan
 ...Detta 4-åriga doktorandprojekt finansieras av Wallenbergstiftelsen, WASP-programmet. Du kommer att arbeta vid institutionen för datavetenskap under handledning av universitetslektor Zoe Falomir. Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges... 

Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå
7 dagar sedan
 ...tjänst kan forskning motsvarande 20% av heltid komma att ingå under en period av två år.  Behörighet  Behörig att anställas som lektor i medieteknik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i medieteknik eller annat för... 

Södertörns Högskola

Huddinge kommun
en månad sedan
 ...det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen. Behörighet Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har... 

Skolan för industriell teknik och management vid KTH

Stockholm
en månad sedan
 ...Arbetsuppgifter Forskning samt viss undervisning och handledning. Behörighetskrav Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt... 

Stockholms universitet

Stockholm
en månad sedan
 ...det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen. Behörighet Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har... 

Skolan för industriell teknik och management vid KTH

Stockholm
en månad sedan