...Laboratoriemedicin söker en framåtsträvande och engagerad överläkare/specialistläkare/ ST-läkare som befinner sig mitt i eller mot slutet av sin specialisttjänstgöring inom Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Region Örebro län. Klinisk immunologi och transfusionsmedicin... 

Region Örebro län

Örebro
17 dagar sedan
 ...bokningar i Falcks administrativa system och svarar på förfrågningar från kund via vår telefonväxel. Du arbetar nära företagssköterskor, läkare, psykolog, fysioterapeut,  rehabsamordnare  mfl. och stödjer kollegor i interna bokningar och schemaläggning samt introducera... 

Falck Sverige

Örebro
7 dagar sedan
 ...utför konsultationer, hälsoundersökningar och olika sorters intyg. Din roll Du arbetar i ett team tillsammans med erfarna läkare, sjuksköterskor, medicinska vårdadministratörer och vår egna BMA. Teamet är prestigelöst, lösningsfokuserat och präglas av högt... 

Capio

Örebro
1 dag sedan
 ...från vår ägandestruktur, de affärsområden som växer fram till de innovativa tjänster vi levererar till en växande skara kunder. Som läkare hos Falck hälsa och arbetsliv får du jobba i partnerskap med stora rikstäckande bolag men även mot lokala kundföretag inom en mängd... 

Falck Sverige AB

Örebro
13 dagar sedan
 ...tillsammans med en liten grupperfaren personal som hanterar ochtolkar sömnregistreringar i NOXturnal. Teamet består i dagsläget av två läkare, två sköterskor, en BMA och en vårdadministratör. När du träffar patienten, så ärregistringen genomförd och tolkad. Du gör din... 

Capio

Örebro
5 dagar sedan
 ...du i teamet kring patienterna tillsammans med undersköterskor, neurokirurger, anestesiologer, fysioterapeuter och patientansvariga läkare. Övrig information Välkommen med din ansökan! Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden... 

Region Örebro län

Örebro
1 dag sedan
 ...behandlingsassistenter, sjuksköterskor, öppenvårdssjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter, psykologer, medicinska vårdadministratörer och läkare arbetar. Vårt huvuduppdrag är att vårda patienter dömda till rättspsykiatrisk vård med Örebro län som upptagningsområde där vi... 

REGION ÖREBRO LÄN

Örebro
6 dagar sedan
 ...vi har även ett akut uppdrag där vi utför undersökningar på exempelvis operation. Arbetsgruppen består av ett kompetent team av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Stämningen är positiv och vi har en stark gemenskap där alla är en viktig del av teamet. Hos oss... 

REGION ÖREBRO LÄN

Örebro
23 dagar sedan
 ...mottagningar på fyra orter; Örebro, Lindesberg, Karlskoga och Hallsberg. Här jobbar sjuksköterskor, barnmorskor, kuratorer, psykologer och läkare tillsammans i tvärprofessionellt samarbete. Viss personal är teckenspråkig. Arbetet ska utgå utifrån en psykosocial, psykologisk... 

Region Örebro län

Örebro
9 dagar sedan
 ...Örebro, Lindesberg, Karlskoga och Hallsberg. Här jobbar sjuksköterskor, barnmorskor, teckenspråkstolk, socionomer, psykologer och läkare tillsammans i tvärprofessionellt samarbete. Det övergripande målet för ungdomsmottagningarna är att främja fysisk och psykisk hälsa... 

REGION ÖREBRO LÄN

Örebro
16 dagar sedan
 ...deras familjer och nätverk. I team samarbetar flera olika yrkesprofessioner. Hos oss finns kurator, logoped, psykolog, specialpedagog, läkare, sekreterare, enhetschef, arbetsterapeut och fysioterapeut. Barn- och ungdomshabiliteringen är en del av Område nära vård.... 

Region Örebro län

Örebro
14 dagar sedan
 .... I det neuropsykiatriska teamet samarbetar du med 7 psykologer, 6 kuratorer, 2 logopeder, 4 arbetsterapeuter, 4 specialpedagoger, läkare, teamsekreterare och enhetschef. Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar... 

Region Örebro län

Örebro
8 dagar sedan
 ...Därutöver finns i Region Örebro län två sköterskemottagningar på ögonmottagningarna på länsdelssjukhusen i Karlskoga och Lindesberg. ST-läkare är så gott som kontinuerligt placerade i teamet. Glaukomverksamheten är indelad i en screeningverksamhet (OHT mottagning) och en... 

Region Örebro län

Örebro
2 dagar sedan
 ...därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Kvalifikationer Vi söker dig som är läkare inom radiologi eller nuklearmedicin. Du ska ha förmåga att leda och motivera, ha god samarbetsförmåga, vara lösningsinriktad och... 

Region Örebro län

Örebro
16 dagar sedan
 ...nystartad enhet med många olika yrkesprofessioner representerade. Bland annat finns BHV-sköterskor, distriktssköterskor, logopeder och läkare som arbetar med specialistläkarmottagning inom barnhälsovården samt skolhälsovård. Det är en enhet med korta beslutsvägar och där... 

Region Örebro län

Örebro
17 dagar sedan
 ...kommuner. Öppenvården består av två enheter, BUP 1 och BUP 2. Sammanlagt är vi cirka 70 medarbetare med olika kompetens - sjuksköterska, läkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut, specialpedagog, skötare och medicinsk vårdadministratör. Det dagliga arbetet bedrivs i tätt... 

REGION ÖREBRO LÄN

Örebro
9 dagar sedan
 ...rehabiliteringen av patienter som är opererade och strålbehandlade. Du samarbetar med övriga professioner i vår enhet såsom kurator, logoped, läkare, sköterskor och övrig personal. Som dietist är du även ett stöd för övrig vårdpersonal vid nutritionsfrågor. Det finns ett nära... 

Region Örebro län

Örebro
1 dag sedan
 ...konsultation i de gråzoner som ibland dyker upp. Det innebär att även om arbetet innebär stort eget ansvar så har man alltid tillgång till läkare och kollegor för uppbackning. Fördelar Förutom förmånen med ett rörligare och mer omväxlande arbete i en organisation som... 

Vaccin.nu

Örebro
2 månader sedan
 ...och arbetar med att ge en god och säker psykiatrisk- och somatisk omvårdnad i livets alla skeden i samverkan med bl.a. skötare och läkare. Du kan identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade levnadsvanor för att främja, förebygga... 

REGION ÖREBRO LÄN

Örebro
24 dagar sedan
 ...tjänsten. För att stötta dig i det längre perspektivet inkluderar Spintr pensionsförsäkringar och pensionssparande, sjukförsäkringar om du skulle bli sjuk över en längre tid och sjukvårdsförsäkringar som hjälper dig att komma till en läkare snabbt om det skulle behövas.... 

Spintr AB

Örebro
2 månader sedan
 ...med kunniga och engagerade medarbetare. Verksamheten bygger på teamarbete runt patienten, där biomedicinska analytiker, embryologer, läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor ingår. RMCs uppdrag är att utreda och behandla ofrivilligt barnlösa par och... 

REGION ÖREBRO LÄN

Örebro
14 dagar sedan
 .... I din roll som sjuksköterska ingår du även i det team som finns runt varje klient där även undersköterskor, behandlingspersonal, läkare och terapeut ingår. Vi arbetar aktivt med att förändra synen på psykisk funktionsnedsättning genom att alltid utgå från individuella... 

Nytida

Örebro
en månad sedan
 ...Medverka vid fortbildningsdagar anordnade av barnhälsovården. Vi har ett nära samarbete inom arbetsgruppen men också med barnmorskor, läkare, BHV-psykolog och kurator och vi har korta beslutsvägar. Vi har också en familjecentral som vi samverkar med i hög grad. Barnet... 

REGION ÖREBRO LÄN

Örebro
en månad sedan
 ...som är ansvarig för den psykiatriska omvårdnaden i patientens behandling. Du arbetar tillsammans med skötare, behandlingsassistent, läkare, psykolog, arbetsterapeut, öppenvårdssjuksköterska och kurator. Du behöver kunna arbeta självständigt och vara flexibel samt ha... 

Region Örebro län

Örebro
17 dagar sedan
 ...tillstånd av mer akut karaktär samt patienter med palliativ vårdinriktning. Teamet, som består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer och kurator, har ett genuint engagemang och intresse för våra patienter - här ser vi... 

REGION ÖREBRO LÄN

Örebro
24 dagar sedan
 ...Hudsjukvården i Region Örebro län utvecklas och med anledning av det rekryterar vi nu ny medarbetare. Om du är läkare med erfarenhet av dermatologi och vill arbeta inom en välfungerande högspecialiserad dermato-venereologisk verksamhet så har vi tjänsten för dig! Hudsektionen... 

Region Örebro län

Örebro
17 dagar sedan
 ...såväl villaområden, flerfamiljshus som landsbygd. Vi betraktar oss själva som en utbildningsvårdcentral med ett team av ca 9 ST-läkare och oftast 1-2 AT-läkare. Utöver det tar vi emot läkarstudenter i stor omfattning. Utbildning och handledning är viktiga inslag i vår... 

REGION ÖREBRO LÄN

Örebro
en månad sedan
 ...verksamhet är lokaliserad vid Lindesbergs lasarett. På sektionen arbetar för närvarande 10 ortopedspecialister samt oftast 2-3 ST-läkare. Vi har en omfattande primärprotesverksamhet inom knän och höfter. Vi bedriver även avancerad protesrevisionskirurgi och tar hand om... 

Region Örebro län

Örebro
17 dagar sedan
 ...deras familjer och nätverk. I team samarbetar flera olika yrkesprofessioner. Hos oss finns kurator, logoped, psykolog, specialpedagog, läkare, sekreterare, enhetschef, arbetsterapeut och fysioterapeut. Barn- och ungdomshabiliteringen är en del av Område nära vård.... 

Region Örebro län

Nora
9 timmar sedan
 ...där arbetsmiljö, utveckling och ekonomi är centrala delar. Du leder arbetet tillsammans med tre biträdande vårdcentralschefer samt läkare med medicinskt ledningsuppdrag på vårdcentralen. Stödfunktioner i form av HR, ekonom och kommunikatör bistår vårdcentralschefen. Du... 

REGION ÖREBRO LÄN

Lindesberg
3 dagar sedan