Kurator till Ramsdalsskolan

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska...

GÖTEBORGS KOMMUN

Göteborg
13 dagar sedan

Kurator välkomnas till Infektionskliniken!

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård....

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Göteborg
19 dagar sedan

Cuben utbildning söker kurator

 ...sfi, utbildning inom vård och omsorg och grundläggande kurser på två skolor i Stockholm. Till vår enhet i Göteborg söker vi nu en kurator på 75% som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Alla våra utbildningar tar avstamp i vad eleven har med sig för kunskaper och... 

Cuben Utbildning AB

Göteborg
18 dagar sedan

Kurator till KAST - köpare av sexuella tjänster och KCM - Kriscentrum för m

 ...någon eller själv blivit utsatta för hot och våld i en nära relation. Verksamheten vänder sig också till anhöriga.I din roll som kurator på KAST-mottagningen och på Kriscentrum för män kommer du att arbeta individanpassat och erbjuda samtal samt psykosocialt stöd. Det... 

Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Centrum

Göteborg
en månad sedan

Barnaudionom

 ...bidrar i samverkan med barn/föräldrar till det aktuella barnets habilitering. Förutom audionom består teamet av logoped, pedagog, kurator, psykolog, skolingenjör och teckenspråkslärare. Enheten arbetar också i nära samverkan med Öron-, Näs- och halskliniken på Sahlgrenska... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Göteborg
2 dagar sedan

Arbetsterapeut

 ...digitala vårdmöten.Du kommer att arbeta i team kring patienten tillsammans med sjukgymnast, specialpedagog, psykolog, logoped, läkare, kurator och sjuksköterska utifrån patientens behov. Du kommer att ingå i en yrkesgrupp tillsammans med andra arbetsterapeuter i... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Göteborg
8 dagar sedan

Medicinsk sekreterare

 ...posthantering. Du har viss patientkontakt och arbetar direkt mot två tvärprofessionella team bestående av läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator och rehabkoordinator. Handledning av studenter kan förekomma.Om digDu har vårddokumentationsutbildning minst två terminer och... 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Psykiatri Affektiva Affekt...

Göteborg
4 dagar sedan

Sjuksköterska till närsjukvårdsteamet

 ...primärvård, kommun och sjukhus. Närsjukvårdsteamet är en del av sjukhusets mobila specialistvård och består av erfarna sjuksköterskor, kurator, dietist, sekreterare och specialistläkare.Din profilVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med yrkeserfarenhet och är... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Borås
6 dagar sedan

Skolkurator till Fiskebäcksskolan

 ...känna trygghet, trivsel och arbetsglädje.Vi söker nu en skolkurator med för närvarande ansvar för årskurserna 3-9. Ytterligare en kurator finns. Denne ansvarar för de yngsta åldrarna samt Dalaskolan, vilken med Fiskebäck ingår i skolområde 16 i utbildningsområde... 

Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen

Göteborg
7 dagar sedan

Barnmorska till BB

 ...stödjer och informerar kring amning/matning. Vi strävar efter samvård (0-separation) mellan föräldrar och barn. Du har tillsamman med kurator, en föräldrastödjande insats till patienter med specifika behov. Som barnmorska på BB kan du också få arbeta på vår BB-mottagning... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Borås
14 dagar sedan

Speciallärare

 ...inspirerande och engagerad speciallärare. Som speciallärare blir du en del av elevhälsoteamet (EHT) tillsammans med specialpedagog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt rektor. Du samarbetar nära med lärare för att utveckla skolans specialpedagogiska... 

Thorengruppen AB

Göteborg
27 dagar sedan

Specialpedagog för vuxenutbildning

 ...Göteborgs stads SFI och grundläggande vuxenutbildning på distans. Teamet består av skolledare, lärare, IKT-pedagog, specialpedagog och kurator, organiserat i två arbetslag med pedagoger och ett elevstödsteam. Vi drivs av att möjliggöra för människor att växa och tar ett... 

Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten

Göteborg
14 dagar sedan

Specialistläkare Allmänmedicin

 ...äldre- och demensvård. Vi har även rehabkoordinator och vårdplaneringssköterska samt ett psykosocialt team bestående av psykolog, kurator och vårdsamordnare. Vi har ett nära samarbete med kommunen och vi är ansvariga för läkare inom kommunala boende och de patienter som... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Göteborg
13 dagar sedan

Fysioterapeut till Capio Lundby Specialistsjukhus

 ...finnasregelbundna tematräffar med övriga professioner. Somfysioterapeut arbetar du i team med olika professioner såsom dietister,kurator, sjuksköterskor och läkare för att bygga upp ett team kring vårapatienter med kroniska sjukdomar som diabetes, hjärt- och... 

Capio

Göteborg
1 dag sedan

Akutvårdsavdelning för Geriatrik söker Undersköterska!

 ...du arbetar i team om undersköterska, sjuksköterska och läkare så samarbetar du även tätt med andra yrkeskategorier såsom dietist, kurator, fysioterapeuter och arbetsterapeuter som alla bidrar till att uppfylla patientens behov.Du kommer succesivt få möjlighet att fördjupa... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Göteborg
19 dagar sedan

Är du barnsköterska/undersköterska? - Vi behöver dig på Barncancercentrum!

 ...gott det går så är vi ofta många som är involverade i vården. Du arbetar i team med sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, psykolog, kurator och syskonstödjare. Barncancerfonden är viktig för oss med sina insatser vilket bidrar till att sprida den värme, glädje och... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Göteborg
1 dag sedan

Introduktionsanställning - sjuksköterska sökes till Beroendevård!

 ...heldygnsvård i nära samarbete kring patienterna. På vår slutenvårdsavdelning 367, jobbar vi i team där sjuksköterska, läkare, skötare, kurator, farmaceut, arbetsterapeut och medicinsk sekreterare samarbetar nära varandra till det bästa för och med patienten.Patienterna... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Göteborg
25 dagar sedan

Sjuksköterska? Var med och utvecklas i vårt team inom psykiatrin!

 ...läkemedelsbehandling, krisbearbetning och stödjande samtal. Vi har ett väl utvecklat teamarbete mellan sjuksköterska, läkare, skötare, kurator och patienten där var och en bidrar med sin unika kompetens. Samverkan med öppenvård, socialtjänst och övriga berörda parter är... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Göteborg
9 dagar sedan

Vill du jobba som specialpedagog, tillsammans med oss i vårt härliga gäng!

Vi söker nu en specialpedagog som vi välkomnar till vårt elevhälsoteam. Du kommer att ingå i teamet tillsammans med kurator, skolsköterska och biträdande rektor. Vi arbetar tight tillsammans och har ett nära samarbete med lärare och övriga medarbetare på skolan.På Göteborgs... 

Göteborgs Tekniska College AB

Göteborg
5 dagar sedan

Dietist

 ...arbeta i tvärprofessionella team tillsammans med logopeder, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, specialpedagog, kurator och psykolog där du står för nutritionskunskapen. Habiliteringen erbjuder insatser individuellt eller i grupp. Insatser ges... 

Habilitering Hälsa, Habilitering , Borås barn och ungdom

Borås
10 timmar sedan

Sjuksköterska välkomnas till Avdelning 365 Beroende!

 ...arbetsledande på avdelningen. Du kommer att ingå i ett team sjuksköterskor. På avdelningen arbetar också väldigt erfarna skötare, en kurator och läkare.Här finns också en sektionsledare och en vårdenhetschef.Vi har även sjuksköterskor som är adjungerade från... 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Beroende

Göteborg
1 dag sedan

Undersköterska med intresse för kirurgi sökes till avdelning 350!

 ...du i team med sjuksköterskan. Vi samarbetar också med övriga professioner så som läkare, fysioterapeut, dietist, stomiterapeuter, kurator, samt administrativ personal. Vi erbjuder stor variation i arbetet som undersköterska hos oss då du tillsammans med dina kollegor ansvarar... 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kirurgi Östra, Avdelning ...

Göteborg
7 dagar sedan

Skötare, sök till verksamhet beroende avdelning 367!

 ...personal från socialtjänst och kriminalvård.På vår slutenvårdsavdelning 367, jobbar vi i team där sjuksköterska, läkare, skötare, kurator, farmaceut och medicinsk sekreterare ingår. Vi har 14 vårdplatser att erbjuda på avdelningen.  Vad kan vi erbjuda?Vi vill... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Göteborg
22 dagar sedan

Sjuksköterska till Kålltorps Hospice

 ...både patienter och närstående för en ökad trygghet. Vi lägger stor vikt på samverkan i ett tvärprofessionellt team där även läkare, kurator, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef ingår. Du dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Hos oss finns... 

GÖTEBORGS KOMMUN

Göteborg
9 dagar sedan

Biomedicinsk analytiker klinisk kemi till Capio Lundby Specialistsjukhus

 ...specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, fotvårdsterapeuter, fysioterapeuter, BMA klinisk kemi, BMA klinisk fysiologi, kurator och medicinska sekreterare i väl inarbetade team kring våra patienter med diabetes, mag/tarm- och hjärta/kärl besvär. På... 

Capio Sverige AB

Göteborg
2 dagar sedan

Barnläkare sökes till Specialistcentrum barn och unga Angereds Närsjukhus

 ...inom barn- och ungdomsmedicin, barnneurolog, barnallergolog, barnpsykiater, barnsjuksköterskor, psykologer, dietister, logopeder, kurator, undersköterskor, specialpedagog samt sekreterare.Om tjänstenVi söker en barnläkare som vill arbeta med mottagningsarbete individuellt... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Göteborg
19 dagar sedan

Sjuksköterska eller Psykiatrisjuksköterska välkomnas till äldrepsykiatrin

 ...individuella behovet, samt med övriga teammedlemmar. I teamet ingår läkare, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, kurator samt psykolog. Avdelning 206 och 207 är akutvårdsavdelningar med ansvar för in- och utskrivningar dygnet runt.Du kommer att... 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avd 206 och 207

Göteborg
7 dagar sedan

Fridaskolan Kallebäck söker speciallärare, åk F-6 gärna inriktning svenska.

 ...involverade. Vi arbetar i team och du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam. I elevhälsoteamet ingår speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor, vi finns på plats under hela veckan. Skolan har också tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Teamet... 

Fridaskolan Göteborg, Kallebäck

Göteborg
20 dagar sedan

Psykolog och FoU-koordinator till centrum för Huntingtons sjukdom

 ...förutsättningar för personlig utveckling.Centrum för Huntingtons sjukdom är ett tvärprofessionellt team som består av läkare, sjuksköterska, kurator,arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, logoped, och neuropsykolog. Upptagningsområdet är hela Västra Götaland och Halland.... 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri kognition och ä...

Göteborg
en månad sedan