IT-tekniker till Äldreomsorgens digitaliseringsenhet

Äldreomsorgens digitaliseringsenhet består av verksamhetsutvecklare, projektledare, koordinator och It-tekniker som arbetar med att utveckla och stödja äldreomsorgen inom området digitalisering, såväl strategiskt, taktiskt som operativt.Digitaliseringsenheten leds av... 

Äldreomsorg

Umeå
17 dagar sedan

Vårdutvecklare inom palliativ vård till Regionalt cancercentrum norr, Umeå

 ...processledare för området palliativ vård och driver utvecklingsarbete inom området i norra sjukvårdsregionen. Du har även rollen som koordinator för norra sjukvårdsregionens palliativa kompetenscentrum (PKC), som organisatoriskt finns under RCC Norr men som arbetar för... 

Region Västerbotten, RCC - alla loggor

Umeå
16 dagar sedan