Markstridsskolan söker utvecklingsofficer med inriktning mot vapenstationer

Om MarkstridsskolanMarkstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt, nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela... 

Försvarsmakten

Skövde
1 dag sedan

Arméstaben söker tekniksystemledare (TSL) till Stridsfordonsdetaljen

Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och... 

Försvarsmakten

Skövde
8 dagar sedan

GSS/K Sjukvårdssoldat till Karstorp kompani

 ....Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Förbandets motto är: Logistik- vårt ansvarGöta Trängregemente tillhör armén och är det enda förbandet i hela Försvarsmakten som enbart jobbar med logistik. Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning... 

Försvarsmakten

Skövde
24 dagar sedan

GSS/K Trafiksoldat till Karstorp kompani

 ....Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Förbandets motto är: Logistik- vårt ansvarGöta Trängregemente tillhör armén och är det enda förbandet i hela Försvarsmakten som enbart jobbar med logistik. Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning... 

Försvarsmakten

Skövde
24 dagar sedan

Markstridsskolans träningsenhet söker övningsplanerare

Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela Försvarsmakten såsom... 

Försvarsmakten

Skövde
1 dag sedan

GSS/K Mekaniker till Karstorp kompani

 ....Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Förbandets motto är: Logistik- vårt ansvarGöta Trängregemente tillhör armén och är det enda förbandet i hela Försvarsmakten som enbart jobbar med logistik. Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning... 

Försvarsmakten

Skövde
24 dagar sedan

Planeringsofficer vid Markstridsskolans Utbildningsledning

Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela Försvarsmakten såsom... 

Försvarsmakten

Skövde
en månad sedan

Sektionschef till Taktikavdelningen vid Markstridsskolan (OF3)

Om MarkstridsskolanMarkstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela... 

Försvarsmakten

Skövde
22 dagar sedan

Trafiksäkerhetschef till Göta trängregemente T 2

 ...Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Förbandets motto är: Logistik- vårt ansvar Göta Trängregemente tillhör armén och är det enda förbandet i hela Försvarsmakten som enbart jobbar med logistik. Logistik är ett samlingsbegrepp för... 

Försvarsmakten

Skövde
3 dagar sedan

Försvarsmakten söker teknisk designledare (TDL) stridsfordon

 ...Mark) ingår i arméstaben (AST) som ensektion inom Rustningsavdelningen och ansvarar för materielunderhåll ochmaterielnyttjande inom armén samt att säkerställa att materielen anskaffas och vidmakthållsi enlighet med systemmålsättningar.I TVK Mark ingår systemdetaljer.... 

Försvarsmakten

Skövde
25 dagar sedan