Search Results

Upphandlare

 ...samt implementerar och följer upp avtal. Som stöd för att lyckas i din nya roll har du kompetenta medarbetare som är experter inom juridik, effektiva e-handelslösningar, upphandlingsformer och utvärderingsmetoder samt inköpsanalyser. Tjänsten är placerad inom avdelningen... 

Luleå kommun, Kommunstaben

Luleå
7 dagar sedan

Mark- och exploateringsingenjör

 ...arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi tror att du är en lagspelare med erfarenhet som kommer förstärka vår grupp. Det kan vara inom lantmäteri, juridik, samhällsplanering, arkitektur, fastighetsbolag. Vi ser även gärna att du har haft ansvar för exploateringsprojekt tidigare... 
Kiruna
8 dagar sedan

Mark- och exploateringsingenjör

 ...arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi tror att du är en lagspelare med erfarenhet som kommer förstärka vår grupp. Det kan vara inom lantmäteri, juridik, samhällsplanering, arkitektur, fastighetsbolag. Vi ser även gärna att du har haft ansvar för exploateringsprojekt tidigare... 

Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen

Kiruna
7 dagar sedan

Civil utredare till utredningsgruppen i Norra Lappland

 ...KVALIFIKATIONER• Akademisk examen inom vad polismyndigheten bedömer vara ett för uppgifterna relevant område så som kriminologi, socionom, juridik eller sociologi, alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant• Aktuell erfarenhet av utredning som... 

Polismyndigheten, Polisregion Nord

Kiruna
5 dagar sedan

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

 ...Klimatanpassning och översvämningsstudier, såsom skyfallsrisk, sårbarhets- och konsekvensanalys och åtgärdsplaner VA-ekonomi och VA-juridik, såsom VA-taxa, dagvattenkostnader och ekonomisk simulering WSP har ett 30-tal kontor över hela landet och då sektionen är... 

WSP Sverige

Kiruna
20 dagar sedan