...principer för alla delar av vår verksamhet. Ämnesbeskrivning Fysikalisk kemi omfattar forskning inriktad mot molekylära frågeställningar....  ...kommer att utföras i nära samarbete med internationella forskare. Villkor Endast den som är antagen till forskarutbildning... 

Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lund
17 dagar sedan
 ...arbetsuppgifter Innehavaren av anställningen förväntas i första hand åta sig uppdraget som prefekt för Institutionen för fysik, kemi och biologi. I prefektens uppdrag ligger personalansvar för ca 400 medarbetare med därtill hörande ansvar för ekonomi, arbetsmiljö och... 

Linköpings Universitet

Linköping
13 dagar sedan
 ...Institute of Standards and Technology NIST och Novartis. Vår forskargrupp vid avdelningen för fysikalisk kemi ingår i detta konsortium, och den utlysta tjänsten kommer att tillåta en forskare att delta i denna internationella satsning. I detta projekt syftar vi till att... 

Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lund
3 dagar sedan
 ...laboratoriemedicin vid Lunds universitet vid avdelningen klinisk kemi och farmakologi. Läs mer om vår forskning i länken nedan...  ...Arbetsuppgifter och ansvarsområden Vi söker en biträdande forskare för att hjälpa till med odling och analys av malaria- och babesiaparasiter... 

Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för laborator...

Lund
5 dagar sedan
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal... 

Uppsala Universitet

Uppsala
6 dagar sedan
 ...undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på...  ...framtid genom materialvetenskap. Läs mer: Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i... 

Stockholms universitet

Stockholm
27 dagar sedan
 ...arbetsuppgifter Anställningen är placerad vid Avdelningen för kemi vid Institutionen för fysik, biologi och kemi (IFM). Vid...  ...kemivetenskapsområdena organisk kemi, analytisk kemi, oorganisk kemi, fysikalisk kemi, biokemi samt molekylär bioteknik. Forskningen inom... 

Linköpings Universitet

Linköping
18 dagar sedan
 ...forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta...  ...kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander. Vi undanber oss alla kontakter från... 

Lunds Universitet

Lund
4 dagar sedan
Om uppdraget: Inom avdelningen är de ägare för all testutrustning där ansvaret är att de globala kunderna är utrustade med rätt verktyg och får ta del av expertis. I rollen som mätingenjör så utvecklar och stödjer du mät- och testlösningar samt hanterar nätverkskommunikationslösningar...

Xamera

Göteborg
12 dagar sedan
 ...grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Analytisk kemi är ett av de grundläggande ämnena inom kemi som syftar till att...  ...av EIC Pathfinder programmet. Detta innebär nära samarbete med forskare vid Developmental and Regenerative Neurobiology vid Wallenberg... 

Lunds Universitet

Lund
10 dagar sedan
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 260 anställda och omsätter 230...  ...vill nu förstärka programmet med en internationellt etablerad forskare till anställningen som professor. Beskrivning av anställningens... 

Uppsala Universitet

Uppsala
11 dagar sedan
 ...6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen... 

Göteborgs Universitet

Göteborg
11 dagar sedan
 ...och enheten för  Strålskydd och Spridningsberäkningar , finns kompetenser med naturvetenskaplig bakgrund inom fysik, matematik, kemi, biologi, geologi och meteorologi. Verksamheten inom  spridningsberäkningar  ska säkerställa långsiktig kunskapsuppbyggnad för att... 
Umeå
17 dagar sedan
 ...bostads-, bebyggelse- och urbanfrågor i vid mening. Institutets personal omfattar cirka 50 personer, varav det stora flertalet är forskare och doktorander. IBF:s målsättning är att inom sitt temaområde tillhandahålla intressant och relevant samhällsforskning av högsta... 
Uppsala
4 dagar sedan
Är du intresserad av att använda dina goda kunskaper i signalbehandling för att utveckla ny teknik som stärker Sveriges försvar och säkerhet? Vill du arbeta med intressanta arbetsuppgifter och lära dig nya saker med målet att bli en expert inom radar? Då kan FOI vara din...

Totalförsvarets Forskningsinstitut - FOI

Linköping
5 dagar sedan
 ..., digital historia, rasismens historia, antisemitism och Förintelsen; se hist.uu.se/. Institutionen har omkring 80 lärare och forskare samt 800 studenter. Institutionen omfattar även Hugo Valentin Centrum. Historiska institutionen utannonserar en anställning som forskare... 

Uppsala Universitet

Uppsala
10 dagar sedan
 ...ska arbeta i en isolerad forskargrupp utan även kommunicera med forskare i olika forskargrupper, förutom i kemisektorn där du har din hemvist...  ...För anställningen krävs universitetsutbildning inom kemi, kemiteknik eller bioteknik. Det är meriterande med inriktning/profil... 

Karlstads Universitet

Karlstad
17 dagar sedan
Trivs du i en dynamisk miljö där innovation och excellens värderas högt?  Nu söker vi en processoperatör till vår kund i Göteborg. Kunden är en ledande leverantör av kemisk och elektrolytisk ytbehandling och pulverlackering. Dessutom erbjuder de korrosionsprovning, ...

WRKFRC

Göteborg
6 dagar sedan
 ...6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Psykologiska... 

Göteborgs universitet

Göteborg
17 dagar sedan
 ...ledigheter. Vi söker en person med doktorsexamen inom området organisk kemi med fokus på katalys. Det är meriterande med dokumenterat...  ...Laboratoriets forskarpersonal omfattar för närvarande cirka 150 forskare (professorer, seniora och juniora forskare samt doktorander).... 

Linköpings Universitet

Norrköping
3 dagar sedan
Välkommen till Härjedalens kommun! Vad roligt att du vill arbeta hos oss. Tycker du att det är viktigt att möta våra målgrupper med respekt och på ett professionellt sätt så kommer du passa in fint. Som medarbetare får du friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt ersättningar...

Härjedalens kommun

Härjedalens kommun
10 dagar sedan
 ...digital humaniora ges på avancerad- och forskarutbildningsnivå. För att bidra till utvecklingen av digital humaniora söker vi nu en forskare som ska arbeta inom projekten Huminfra samt DARIAH-EU. Huminfra är en nationell svensk infrastruktur för digital och experimentell... 

Linnéuniversitetet

Växjö
6 dagar sedan
 ...6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen... 

Göteborgs universitet

Göteborg
16 dagar sedan
 ...med både juniora och seniora kollegor Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper • Universitet- eller högskoleexamen inom kemi eller kemiteknik • Erfarenhet av laboratoriearbete • Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska Vi tror att du som... 

Camilla Witedal

Göteborg
5 timmar sedan
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap I enlighet med gällande lagstiftning måste elledningar skyddas mot omkullfallna träd och grenar. Detta uppnås genom att med hjälp av helikopter kapa trädtopparna ner till en säker höjd längs ledningen. Att minska trädens fotosyntetiska...

Sveriges lantbruksuniversitet

Lomma
6 dagar sedan
 ...grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Om forskargruppen Det finns nu en ledig tjänst för en biträdande forskare inom neuroimaging analyser om Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar vid Oskar Hanssons forskargrupp vid Medicinska... 

Lunds Universitet

Lund
12 dagar sedan
 ...Delta i skolans gemensamma utvecklingsarbete Vi söker dig Som har lärarlegitimation för undervisning på gymnasiet i teknik och kemi. Vi söker en yrkesskicklig lärare med intresse för skolutveckling och erfarenhet av tvärvetenskapligt arbetssätt. Du är... 

Utbildningsförvaltningen

Lund
3 dagar sedan
 ...bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Vikariat för forskare i komparativ medicin  Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för... 

Sveriges lantbruksuniversitet

Uppsala
16 dagar sedan
 ...arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskare vid institutionen för psykologi på Uppsala universitet. Institutionen för psykologi är en del av den Samhällsvetenskapliga... 

Uppsala Universitet

Uppsala
13 dagar sedan
Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå. Vi studerar också de djupaste förgreningarna i livets träd med hjälp av bioinformatik och experimentella molekylära tekniker. Forskning...

Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi

Uppsala
12 dagar sedan