Forskare i cyberfysiska system

 ...och deras omgivning för att möjliggöra säkra, målstyrda, autonoma och utvecklingsbara lösningar.ArbetsuppgifterI din roll som forskare kommer du att vara med och studera produktionsprocesser for chiplet interconnects på polymer material med interconnect metallegering... 

Luleå tekniska universitet

Luleå
3 dagar sedan

Doktorand i arbetsvetenskap

 ...analyser och löpande presentationer av resultaten, både vetenskapligt och populärvetenskapligt. Dessutom ingår att samverka med andra forskare vid arbetsvetenskap, medverka på möten, seminarier och konferenser, lokala, nationella och internationella. Läsa... 

Luleå Tekniska Universitet

Luleå
9 dagar sedan

Universitetslektor i maskinelement

 ...maskinelement där forskningen framför allt är inriktad mot tribologi och dess tillämpningar. Forskargruppen består idag av 40-talet forskare och doktorander och är en av de ledande tribologiforskargrupperna i Europa. Forskningen är både av grundforskningskaraktär och av... 

Luleå Tekniska Universitet

Luleå
18 dagar sedan

Administratör med HR-inriktning

 ...resurs för hela institutionen med syfte att ge administrativt stöd till institutionens prefekt, avdelningschefer, ämnesföreträdare, forskare, lärare, forskarstuderande och studenter. Du kommer att ingå i ett nätverk tillsammans med andra administratörer. Ni arbetar... 

Luleå tekniska universitet

Luleå
8 dagar sedan

Universitetsjurist med affärsjuridisk inriktning

 ...svarar för råd och stöd till universitetsledning, institutioner och universitetsgemensamma funktioner samt till universitetslärare och forskare i juridiska frågor som berör universitetets utbildnings- och forskningsverksamhet samt universitetets externa relationer. Vi är... 

Luleå Tekniska Universitet

Luleå
16 dagar sedan

LTU Business rekryterar kommunikationsstrateg

 ...flera branscher och samhällsviktiga områden, genom att leda gränsöverskridande samarbeten och hjälpa modiga ledare, entreprenörer och forskare framåt.Hos oss kommer du in i ett team med drivna kollegor, stark gemenskap och stort engagemang. Vi erbjuder dig en kreativ... 

Intressant tjänst med strategiskt ansvar och operativt genom...

Luleå
4 dagar sedan

Arkivarie till magnetbandsprojekt

 ...filer. Tillsammans med Norrbottens museum driver Norrbottens föreningsarkiv Arkivcentrum med lokaler på Björkskatan i Luleå. Där har forskare, studenter, journalister och den intresserade allmänheten möjlighet att ta del av arkivhandlingar och delta i arkivvisningar och... 

Norrbottens Föreningsarkiv

Luleå
en månad sedan

Förste forskningsingenjör

 ...framtidens hållbara företag och samhällen.Vi söker en förste forskningsingenjör i processmetallurgi som tillsammans med doktorander och forskare kommer att bedriva forskning kopplat till den gröna omställningen och området processmetallurgi. Som förste forskningsingenjör... 

Luleå Tekniska Universitet

Luleå
en månad sedan

Gör nytta på norra Sveriges största affärsutvecklingsbolag!

 ...skillnad. Det gör vi genom metoder som workshops, utvecklingsprogram, rådgivning och processledning. Våra tjänster används av studenter, forskare, företagare, samhällsledare och innovatörer som drivs av viljan att förbättra framtiden. ÄgareLTU Business är aktiebolag som... 

LTU Business

Luleå
11 dagar sedan

Doktorand i maskinelement (MSCA COFUND project PRISMAS)

 ...för maskinelement bedriver forskning främst inriktad på tribologi och dess tillämpningar. Forskargruppen består idag av ett 50-tal forskare och doktorander och är en av de ledande tribologiforskargrupperna i Europa. I gruppen finns en toppmodern labbanläggning, Tribolab... 

Luleå tekniska universitet

Luleå
28 dagar sedan

Doktorand i trä och bionanokompositer (MSCA COFUND project PRISMAS)

 ...konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande... 

Luleå tekniska universitet

Luleå
28 dagar sedan