...till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar. Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi... 

Lunds kommun

Lund
22 dagar sedan
 ...relationshandlingar levereras till arkiv. I rollen ingår att arbeta med underhålls-, drift-, energi-, teknik och miljöfrågor. Våra förvaltare avropar fastighetsingenjörens stöd i tidiga skeden och du stödjer regionen med din sakkunnighet inom det byggnadstekniska-området... 

Fortifikationsverket

Lund
15 dagar sedan
 ...genomförandeplaner, dokumentera samt göra regelbundna utvärderingar. - Samverka och kommunicera med föräldrar, anhöriga, gode män/förvaltare och kollegor. - Vara kontaktman till en eller flera brukare enligt uppdragsbeskrivning. Vi erbjuder dig Som medarbetare... 

Vård- och omsorgsförvaltningen

Lund
7 dagar sedan
 ...- vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar - dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare - att kunna studera eller arbeta - flyktingar Till förvaltningen hör också en tolkförmedling, en tillståndsenhet samt kommunövergripande... 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Lund
20 dagar sedan
 ...statsvetenskap. Vid Lunds universitet tillhör retoriken de humanistisk-teologiska fakulteterna. Lunds universitet är sedan 2006 stolt förvaltare av Stiftelsen Christian W. Janssons professur i retorik. Retorikämnet omfattar utbildning från grund- till... 

Lunds Universitet

Lund
en månad sedan
 ...att brukaren ska bli självständig utifrån sina förmågor. Vi samverkar brett med exempelvis socialsekreterare, anhöriga, gode män/förvaltare och region/ primärvård. Ditt dagliga arbete utgår från var brukares individuella planering, vilket kan innebära stöd med t ex att... 

Lunds kommun

Lund
7 dagar sedan
 ...till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar. Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi... 

Lunds kommun

Lund
14 dagar sedan
 ...genomförandeplaner tillsammans med brukaren, göra regelbundna utvärderingar och delta i SIP. Vi samverkar brett med exempelvis anhöriga, godemän/förvaltare och vårdgrannar. Ditt dagliga arbete utgår från var brukares individuella genomförandeplan, vilket innebär t ex städning,... 

Lunds kommun

Lund
23 dagar sedan
 ...enhetens gemensamma mål, vilket kommer innebära att leda och koordinera olika projekt. Din erfarenhet Rollen som Systemspecialist/förvaltare kräver att du har: • Har körkort B och viljan att köra bil i tjänsten • Har högskole- eller universitetsutbildning inom... 

Poolia Sverige AB

Malmö
6 dagar sedan
 ...lik och personliga egenskaper väger mycket tungt. I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår: Vara länken mellan ledning/förvaltare och våra hyresgäster, tillse att rätt information finns i våra trapphus, nyckelhantering, kundkontakt mm, skapa gemenskap och trivsel... 

Malmö

Malmö
9 dagar sedan
 ...Riksbyggen kommer du att arbeta i en rådgivande roll med många kundkontakter. Du kommer arbeta i nära samarbete med våra tekniska förvaltare och övriga leveransenheter för att ni tillsammans skall kunna leverera långsiktigt bra förvaltningstjänster som skapar mervärde... 

Riksbyggen ekonomisk förening

Malmö
8 dagar sedan
 ...och delar med oss av kunskap och kompetens. Du rapporterar till vår VD och arbetar i mycket nära samarbete med övriga kollegor (förvaltare, handläggare, paralegal och administratörer). Resor inom närområdet i Skåne förekommer varför körkort är ett krav. Kvalifikationer... 

Ackordscentralen Syd AB

Malmö
4 dagar sedan
Vi rekryterar en fastighetsförvaltare till Malmöborg Malmöborg söker nu en mångkunnig förvaltare, en roll som passar dig som är i början av karriären.  Om tjänsten Du kommer att förvalta kommersiella fastigheter som består av bostäder, kontor, butikslokaler och... 

Recruitmore

Malmö
1 dag sedan
 ...dokumentation. • Arbetar målstyrt med individuella genomförandeplaner för att öka måluppfyllelsen. • Samverkar med anhöriga, god man/förvaltare och övriga nyckelpersoner för att tillförsäkra brukaren en god omvårdnad, stöd och service. Det finns även en omsorgspedagog... 

Eslövs kommun

Eslöv
8 dagar sedan
 ...nationellt med förvaltning och kravställning av elkraftsanläggningar inom järnväg. Du kommer framförallt att stötta en nationell förvaltare inom högspänning linjebunden elkraft både 16,7 Hz och 50 Hz och utföra arbetsuppgifter inom teknikområdet. En annan viktig del... 

Trafikverket

Malmö
29 dagar sedan