...#Garantilön r heltid, extra Timlön #Söker heltid medarbetare #Helgmedarbetare #kollektivavtal # Fora försäkring Bolaget utför färdtjänst, skol, omsorg och privata köruppdrag Bolaget har eget beställningscentral. Bolaget har avtal med kommunen där det finns... 

Upplands Taxi och Transport AB

Uppsala
4 dagar sedan
 ...anläggningar inom allmän plats.I avdelningens uppdrag ligger även samordning av skoltransporter, resor till och fråndagligverksamhet, färdtjänst och riksfärdtjänst. Avdelningen delas in i tre områden: Gata-trafik, Park-natur och Projekt-entreprenad med sammanlagt 16... 

Uppsala kommun

Uppsala
en månad sedan