Minst två anställningar som doktorand i sociologi

 ...doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska...  ...02. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i sociologi finns tillgänglig på: Behörighet För att bli antagen till forskarutbildning... 

Lunds Universitet

Lund
12 dagar sedan

Doktorand i pedagogik

 ...framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu minst en doktorand i pedagogik med placering vid Avdelningen för pedagogik och...  ...till exempel i beteendevetenskap, pedagogiskt arbete, psykologi, sociologi, utbildningsvetenskap eller tvärvetenskapliga studier om barn/... 

Linköpings Universitet

Linköping
13 dagar sedan

Doktorand i vårdvetenskap

Vi söker en doktorand som vill arbeta tillsammans med oss kring forskning om ensamhet och psykisk hälsa bland äldre personer. Doktoranden...  ...kompetens inom socialgerontologi, psykologi, socialt arbete, sociologi, folkhälsa och epidemiologi. Projektet genomförs i samverkan... 

Högskolan Dalarna

Falun
18 dagar sedan

Doktorand

Description of the workplace The division of mathematical physics spans both the faculties of natural science and engineering science (LTH), and it is a part of the department of physics. Research is conducted primarily in the fields of quantum many-body systems...
Lund
16 timmar sedan

Vikarierande universitetslektor i sociologi med inriktning mot kriminologi

 ...studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag cirka 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vid institutionen för... 

Göteborgs Universitet

Göteborg
15 dagar sedan

Doktorand i organisationsstudier

Malmö universitet Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att...

Malmö universitet

Malmö
1 dag sedan

Doktorand i kommunikationssystem

 ...göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en doktorand till avdelningen för Kommunikationssystem vid Institutionen för Systemteknik (ISY). Dina arbetsuppgifter Forskningen... 

Linköpings Universitet

Linköping
4 dagar sedan

Doktorand i neurologi

 ...arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet. Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över... 

Uppsala Universitet

Uppsala
6 dagar sedan

Professor i sociologi med inriktning mot arbetsliv och organisation

 ...om arbetsliv och organisation vid flera institutioner, främst sociologi och psykologi. Forskningen om arbetsliv och organisation är...  ...behörig måste den sökande ha erfarenhet av att handleda minst en doktorand till disputation. Den sökande ska ha genomgått minst fem... 

Lunds Universitet

Lund
en månad sedan

Doktorand i maskinelement

 ...kan initiera och leda forskningsprojekt inom universitetsvärlden eller i industrin och andra delar av samhället.  Vi söker nu en doktorand som ska arbeta med att utveckla förståelse för hur man ska kunna bedöma risken för skador i en drivlina i exempelvis fordon,... 

Luleå tekniska universitet

Luleå
4 dagar sedan

Doktorand i elektroteknik

 ...kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det? Doktorand i elektroteknik - inriktning automation och hållbarhet inom elektriska drivlinor Inom elektroteknik pågår stora förändringar där... 

Högskolan Väst

Trollhättan
5 dagar sedan

Doktorand Byggteknik

 ...kostnadseffektivitet och cirkuläret. Antas i: Byggteknik Placeringsort tillsvidare: Växjö Anställningens form och omfattning: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl. Högskoleförordningen kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som... 

Linnéuniversitetet

Växjö
13 dagar sedan

Doktorand i biologi

 ...OBS för full annonstext, vänlig besök LU:s hemsida (länk till höger på denna sida). Arbetsuppgifter Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna... 

Lunds Universitet

Lund
14 dagar sedan

Doktorand i aerosolteknologi

 ...bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Doktorand i aerosolteknologi med fokus på hälsorelevanta arbetsplatsemissioner Beskrivning av arbetsplatsen Forskningen inom... 

Lunds Universitet

Lund
6 dagar sedan

Doktorand i fysik

 ...laddningsbäraregenskaper med THz optiska Halleffekten samt THz elektron paramagnetisk resonans (EPR) ellipsometri. Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I... 

Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lund
1 dag sedan

Doktorand i fysik

 ...nanovetenskap och nanoteknik. Det kommer också att involvera forskare och instrument från Lund Laser Center ( Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I... 

Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska in...

Lund
4 dagar sedan

Doktorand i Geobiosfärsvetenskap

 ...omfattande expertis och erfarenhet inom mikrometeorologi, modellering och fjärranalys. Ett nära samarbete med modelleringsinriktad doktorand (Varbi 2023/3621) och forskare i projektet kommer att utgöra en viktig komponent. Behörighet Grundläggande behörighet till... 

Lunds Universitet

Lund
12 dagar sedan

Doktorand i AIL

 ...de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det? Doktorand i arbetsintegrerat lärande (AIL) med inriktning mot HRM Genom ett forskningsanslag från Forte kan Högskolan Väst erbjuda en doktorandanställning... 

Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT

Trollhättan
7 dagar sedan

Doktorand i skogsekonomi

 ...värd för European Forest Institutes forskningsnätverk Forest Bioeconomy Network. Institutionen för skogsekonomi Vi söker en doktorand till institutionen för skogsekonomi vid SLU i Umeå. Doktoranden kommer att studera hållbar förvaltning av skogsresurser med hjälp... 

Sveriges lantbruksuniversitet

Umeå
1 dag sedan

Doktorand i projekt om åtgärder för minskat matsvinn i butik

 ...magisterexamen) inom ett för projektet relevant ämnesområde, så som sociologi, ekonomi, kostvetenskap, geografi, antropologi, hållbar...  ...konsumtion Placering: Alnarp Försörjningsform: Anställning som doktorand (4 års utbildning) Doktorandstegen: Tillträde: 240501,... 

Sveriges Lantbruksuniversitet

Lomma
6 dagar sedan

Doktorand i Arbetsvetenskap

 ...samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss?Inledning Vi söker en doktorand till ett externt finansierat forskningsprojekt om välfärdsteknik och arbetsvillkor i omsorgsarbete. I forskningsprojektet ingår... 

Högskolan Dalarna

Borlänge
18 dagar sedan

Doktorand i kemiteknik

 ...heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som... 

Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdid...

Sundsvall
14 dagar sedan

Doktorand i processmetallurgi

 ...den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen. Vi söker en doktorand i processmetallurgi som kommer forska inom området cirkulärt användande av kopparslagg. Forskningen är behovsbaserad fundamental forskning... 

Luleå Tekniska Universitet

Luleå
8 dagar sedan

Doktorand i fysik

 ...Doktorand i Fysik vid institutionen för fysik och astronomi Forskningen som bedrivs vid institutionen för fysik och astronomi omfattar ett brett spektrum av fysikämnen, fördelade på nio avdelningar. Institutionen ligger i Ångströmlaboratoriet och sysselsätter närmare... 
Uppsala
3 dagar sedan

Doktorand i astronomi

 ...för ansökan. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: Anställningsvillkor Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som... 

Stockholms universitet

Stockholm
4 dagar sedan

Doktorand i aerosolteknologi

 ...bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Doktorand i aerosolteknologi: Undersökning av utandade partiklar och virus i luft Beskrivning av arbetsplatsen Forskningen kring luftburna... 

Lunds Universitet

Lund
15 dagar sedan

Doktorand i maringeologi

 ...kanadensiska institut. Antagningsbestämmelser för forskarstudier vid Stockholms universitet finns på: Anställningsvillkor Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som... 

Stockholms universitet

Stockholm
14 dagar sedan

Doktorand inom Software Engineering

 ...både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Institutionen för data- och informationsteknik söker nu en doktorand. Anställningen är placerad vid avdelningen för Interaktionsdesign och Software Engineering vid institutionen, med Göteborgs... 

Göteborgs Universitet

Göteborg
5 dagar sedan

Doktorand i geoteknik

 ...Arbetsuppgifter En doktorandtjänst innebär både laboratoriearbete (jordstabilisering och karakterisering) och numerisk modellering. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och... 

Luleå tekniska universitet

Luleå
10 dagar sedan

Doktorand inom idrottsvetenskap

 ...samt lägga grunden för ett forskningsramverk för parasport och fysisk aktivitet i ett (inter-)nationellt samarbete. Vi söker nu en doktorand till Svenska Parasport Akademin med inriktning "Skulderhälsa hos rullstolsanvändare med fokus på interaktion mellan människa,... 

Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih)

Stockholm
7 dagar sedan