Doktorand i farmaceutisk vetenskap

 ...Kvalifikationskrav Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har masterexamen i ett för projekt relevant område såsom farmaci, kemiteknik, kemi eller fysik, minst 240 hp varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt... 

Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk bioveten...

Uppsala
21 dagar sedan

Doktorand

 ...mätmetoder och utgör multiprofessionellt samarbete med bl.a. ingenjörer, statistiker och ortopeder. Om anställningenAnställningen som doktorand utgör utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Sökande måste vara tillgänglig att påbörja anställningen under 2023. I... 

Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå
3 timmar sedan

Doktorand i Statsvetenskap

Högskolan Dalarna söker en doktorand till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap vid Institutionen kultur och samhälle. Inledning Vi söker en doktorand kopplad till ett befintligt forskningsprojekt om hållbar destinationsutveckling med fokus på mobilitet och medborgardeltagande... 

Högskolan Dalarna

Borlänge
6 dagar sedan

Doktorand

Doktorand i matematisk analys av partiella differentialekvationer med anknytning till djupinlärningVill du doktorera inom matematik, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap... 

Uppsala universitet, Matematiska institutionen

Uppsala
20 dagar sedan

Doktorand i biologiskt nedbrytbar elektronik

 ...utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Du hittar den allmänna studieplanen...  ...vid Stockholms universitet finns på: AnställningsvillkorSom doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till... 

Stockholms universitet

Stockholm
10 timmar sedan

Doktorand

 ...organisera eget arbetsschema.• Erfarenhet av att arbeta framgångsrikt i team.Placering: UmeåFörsörjningsform:Anställning som doktorand (4 års utbildning)Tillträde: Våren 2024AnsökanVälkommen med din ansökan senast den 2023-10-31.För fullständig annons och... 

Sveriges Lantbruksuniversitet

Umeå
19 dagar sedan

Doktorand i immunteknologi

 ...prover, och projekten kommer att genomföras i nära samarbete med Skånes universitetssjukhus.ArbetsuppgifterHuvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I... 

Lund University, Faculty of Engineering, Department of Immun...

Lund
4 dagar sedan

Doktorand i elkraftteknik

 ...ämnesföreträdare, av två ytterligare professorer, fyra övriga seniora forskare, en forskaringenjör, och 18 doktorander.Vi vill nu rekrytera en doktorand för att forska om "acceptansgräns av transmissionsnät för vätgasproduktion". Se information om Elkraftteknik vid Luleå tekniska... 

Luleå tekniska universitet

Skellefteå
6 dagar sedan

Doktorand i maskinvetenskaper

 ...bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Doktorand i maskinvetenskaper: Nedbrytningsdynamiken hos belagda verktyg studerad med avancerade röntgenmetoder (MSCA COFUND-projektet... 

Lunds Universitet

Lund
13 dagar sedan

Doktorand i rymdfysik

 ...Institutet för rymdfysik (IRF) i Uppsala söker en doktorand som vill jobba i projektet Extreme Plasma Flares, ett samarbete mellan Chalmers, Göteborg, IRF, Uppsala, och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm. Plasma Flares – explosiv omvandling av magnetisk energi... 

Inst För Rymdfysik

Uppsala
4 dagar sedan

Doktorand i arbetsvetenskap

 ...hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Till forskningsämnet arbetsvetenskap söker vi en doktorand till projektet Attraktivt lantbruksarbete för ökad livsmedelsproduktion. Ny teknik och förändrad arbetsmiljö.Ämnesbeskrivning... 

Luleå Tekniska Universitet

Luleå
12 dagar sedan

Doktorand i fysik

 ...bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Doktorand i fysik med fokus på avancerad optisk mätteknik för utveckling av framtida flygmotorer Vid enheten för Förbränningsfysik bedrivs... 

Lunds Universitet

Lund
5 dagar sedan

Doktorand i Aerosolteknologi

 ...bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.Doktorand i Aerosolteknologi: Mätningar av partikelytor och -sammansättning in-situ med hjälp av synkrotronstrålning och masspektrometri... 

Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lund
14 dagar sedan

Doktorand

Doktorand inom design av katod-elektrolyt-interfaser för hållbara och säkra litiumjonbatterier med hög energitäthetInstitutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 290 miljoner kronor.... 

Uppsala Universitet

Uppsala
20 dagar sedan

Doktorand i paleogenomik

 ...biodiversitetsanalyser viktiga meriter.Antagningsbestämmelser för forskarstudier vid Stockholms universitet finns på: Anställningsvillkor Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.En ny anställning som... 

Stockholms universitet

Stockholm
10 dagar sedan

Doktorand i Cancerprecisionsmedicin

Doktorand i CancerprecisionsmedicinInstitutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl. a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen... 

Uppsala Universitet

Uppsala
12 dagar sedan

Doktorand i statistik

 ...mer? Handelshögskolan, Enheten för statistik, i samarbete med Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) söker en doktorand i statistik som kan bedriva kvalificerad statistisk forskning.Välkommen med din ansökan senast 2023-11-13.Vi söker en... 

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå
13 dagar sedan

Doktorand

Doktorand inom multimodal karakterisering av magnetiska nanomaterial med röntgen- och ferromagnetisk resonans (MSCA COFUND -projektet PRISMAS)Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik (MSCA COFUND PRISMAS)vid avdelningen för fasta tillståndets fysik, institutionen... 

Uppsala Universitet

Uppsala
28 dagar sedan

Doktorand i pedagogiskt arbete

 ...berör alla skolformer och nivåer, såväl nationellt som internationellt. Läs mer om forskningen inom SOL på ArbetsuppgifterSom doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen som består av 240 hp vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen... 

Karlstads Universitet

Karlstad
4 dagar sedan

Doktorand i materialvetenskap

 ...göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!Vi söker nu en doktorand inom Materialvetenskap.Dina arbetsuppgifterFunMat-II är ett kompetenscentrum finansierat av VINNOVA (verket för innovationssystem... 

Linköpings Universitet

Linköping
20 dagar sedan

Doktorand inom textilteknologi

 ...av textilier. Fokus ligger på naturfiber och biologiskt nedbrytbara polymerfibrer. Inom gruppen finns nu behov av att rekrytera en doktorand inom textilteknologi.ArbetsbeskrivningForskningen under tiden som doktorand sker inom forskargruppen Advanced Textile... 

Högskolan i Borås

Borås
20 dagar sedan

Doktorand i rymdfysik

 ...Institutet för rymdfysik (IRF) söker en motiverad doktorand till ett forskningsprojekt inom rymdväderområdet för att undersöka geomagnetiskt inducerade strömmar (GICs) i det svenska elnätet. Projektet är en del av ett pågående samarbete mellan IRF, Totalförsvarets forskningsinstitut... 

Institutet för rymdfysik

Uppsala
3 dagar sedan

Doktorand i Aerosolteknik

 ...bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.Doktorand i Aerosolteknik: emissioner från återvinning och sekundär användning av materialPRISMAS - PhD Research and Innovation in... 

Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lund
25 dagar sedan

Doktorand i matematisk statistik

 ...teoretisk och tillämpad statistik, diskret sannolikhetsteori, försäkringsmatematik och epidemimodeller.ProjektbeskrivningVi söker en doktorand till ett projekt om slumpmatriser och extremvärdesteori under handledning av Johannes Heiny. Mer information om projektet finns på... 

Stockholms Universitet

Stockholm
4 dagar sedan

Doktorand inom textilteknologi

 ...värdekedja. Forskargruppen för textil materialteknik har under ledning av professor Vincent Nierstrasz behov av att rekrytera en doktorand inom textilteknologi med fokus på digital printing för funktionella och smarta textilier. ArbetsbeskrivningForskningen under... 

Högskolan i Borås

Borås
20 dagar sedan

Doktorand inom miljöfysik

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan...

Uppsala Universitet

Uppsala
20 dagar sedan

Doktorand inom diagnostisk radiologi

 ...något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.BedömningsgrunderBestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid... 

Lunds Universitet

Malmö
5 dagar sedan

Doktorand inom Teoretisk fysik

 ...göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!Vi söker nu en doktorand inom Teoretisk fysik och teori för magnetiska material.Dina arbetsuppgifterDina arbetsuppgifter kommer att vara forskning med... 

Linköpings Universitet

Linköping
6 dagar sedan

Doktorand i fysikalisk kemi

 ...Chalmers, Sverige Vistelser över längre perioder i dessa forskargrupper kan förekomma under doktorandtiden.Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I... 

Lunds Universitet

Lund
11 dagar sedan

Doktorand i Industriell teknik

Doktorand i Industriell teknik med inriktning mot återindustrialisering av kärnkraftsteknik i SverigeVill du arbeta med industriell teknik, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap... 

Uppsala Universitet

Uppsala
4 dagar sedan