...för alla delar av vår verksamhet. Avdelningen för matematisk fysik är gemensam för naturvetenskaplig och tekniska (LTH)...  ...matematisk fysik vid fysiska institutionen. Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl... 

Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska in...

Lund
7 dagar sedan
 ...bygga framtidens hållbara företag och samhällen. Tillämpad fysik är en del av avdelningen för materialvetenskap. Forskningen fokuserar...  ...innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga... 

Luleå tekniska universitet

Luleå
5 dagar sedan
 ...Är du intresserad av att veta mer?   Vid Institutionen för fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar...  ...infrastruktur för analys. Institutionen för fysik söker en doktorand i experimentell fysik för ett projekt som syftar till... 

Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå
4 timmar sedanNya
Forskningen som bedrivs vid institutionen för fysik och astronomi omfattar ett brett spektrum av fysikämnen, fördelade på nio avdelningar...  ...för att fullgöra anställningen väl. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till... 

Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala
29 dagar sedan
Information om tillsättning av anställning.Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet är lokaliserad i centrala Göteborg har...  ...och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får... 

Göteborgs universitet

Göteborg
14 dagar sedan
Malmö universitet Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att ...

Malmö Universitet

Malmö
en månad sedan
 ...Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik vid avdelningen för fasta tillståndets...  ...universitet. Arbetsuppgifter Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar... 
Uppsala
3 dagar sedan
Doktorand med inriktning mot syntes och studier av nästa generations hållbara magneter Institutionen för materialvetenskap har som mål...  ...viktiga samhällsutmaningar. Avdelningen för fasta tillståndets fysik är en del av institutionen för materialvetenskap vid... 

Uppsala Universitet

Uppsala
4 dagar sedan
 ...Jägareförbundet. För att ytterligare utveckla metoderna söker vi nu en: DOKTORAND En doktorsexamen innebär fyra års studier på heltid. Du...  ...Du är samtidigt inskriven som doktorand vid Institutionen för fysik, kemi och biologi vid Linköpings Universitet och arbetar där i... 

Jägareförbundet Svenska

Nyköping
22 dagar sedan
 ...Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid...  ...fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten... 

Lunds Universitet

Lund
6 dagar sedan
Doktorand i biokemi - struktur och dynamik av fotoreceptor proteiner med hjälp av enkelmolekyl kryoelektronmikroskopi Institutionen för...  ...reaktioner. Forskningen i gränssnittet mellan biologi, kemi och fysik har resulterat i flera högprofilerade anslag, och gruppen... 

Uppsala Universitet

Uppsala
1 dag sedan
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik...  ...-09-01 eller enligt överenskommelse. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med... 

Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdid...

Sundsvall
20 dagar sedan
Doktorand i tillämpad kärnfysik Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet är en av de största, med nästan 400 anställda, inklusive cirka 125 doktorander. Känd för att bedriva världsledande forskning och utbildning inom både teoretisk och experimentell... 

Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala
6 dagar sedan
 ...Arbetsuppgifter Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) söker en doktorand i energi- och miljöteknik med fokus på kraftsystem och...  ...(exempelvis inom energiteknik, elektroteknik, teknisk fysik, energisystem) • avlagt fyrårig naturvetenskaplig utbildning med... 

MÄLARDALENS UNIVERSITET

Västerås
7 dagar sedan
 ...elmarknadsprinciper. Studenter med MSc från andra discipliner (till exempel fysik eller matematik) som är intresserade av och kan utföra...  ...den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad... 

Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm
12 dagar sedan
 ...kurser inom språk och kommunikation, matematik/tillämpad matematik, fysik, musik och opera samt den förberedande utbildningen tekniskt...  ...eller programsamordning) och utvecklingsarbete. Som doktorand kommer du att bli en del i en av våra fyra forskargrupper. Under... 

MÄLARDALENS UNIVERSITET

Västerås
8 dagar sedan
 ...kombination av dessa. Arbetsuppgifter Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar...  ...fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten... 

Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska...

Lund
1 dag sedan
Doktorand i Optimering av kraftproduktionsanläggningar, hybridisering och virtualisering Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens...  ...utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom teknisk fysik, Elektroteknik, Energisystem eller motsvarande - Mycket goda... 

Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Uppsala
25 dagar sedan
 ...höger på denna sida). Arbetsuppgifter Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar...  ...fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten... 

Lunds Universitet

Lund
25 dagar sedan
 ...miljöpåverkan av primärproduktion, med matematiska modeller baserade på ekologiska och fysiologiska mekanismer eller dataanalyser. Som doktorand i biologi med specialisering i ekologi förväntas du ägna dig åt handledd forskning, som leder fram till en avhandling, samt åt... 

Sveriges lantbruksuniversitet

Uppsala
12 dagar sedan
 ...universitetscentrum och har ungefär 240 anställda, 250 studenter på grundnivå och 95 doktorander. Det finns fyra ämnen för studier på forskarnivå: fysik, teoretisk fysik, kemisk fysik och medicinsk strålningsfysik. Dessa ämnen spänner över flera forskargrupper med olika... 

Stockholms Universitet

Stockholm
4 dagar sedan
 ...behörighet för denna tjänst är att den sökande ska ha avlagt doktorsexamen i fysik med inriktning experimentell partikelfysik eller motsvarande ämne, samt relevant erfarenhet under tiden som doktorand eller därefter. För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om... 

Lunds Universitet

Lund
11 dagar sedan
 ...med professor Tomas Nordström vid institutionen för tillämpad fysik & elektronik, samt institutionen för medicinsk och translationell...  .... Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten... 

Umeå Universitet

Umeå
4 dagar sedan
 ...och examen inom ingenjörsvetenskaper/civilingenjör eller teknisk fysik och liknande Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas...  ...Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad... 

Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm
12 dagar sedan
 ...kunskaper Lämplig bakgrund är inom kemiteknik, teknisk kemi, teknisk fysik eller motsvarande. Utöver ovanstående finns också ett...  ...Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad... 

Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm
12 dagar sedan
 ...även inom deras skolområde vad gäller tillgängliga och likvärdiga lärmiljöer. Institutionen för utbildningsvetenskap söker nu en doktorand (doktorandtjänst 2 år) till detta projekt.   Arbetsuppgifter Som doktorand blir du antagen till forskarutbildning vid... 

Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap

Sundsvall
3 dagar sedan
Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som doktorand i forskargruppen Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling (EIS). Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom... 

Sveriges lantbruksuniversitet

Uppsala
5 dagar sedan
 ...kärnvärde är Vi skall på bästa sätt förbereda våra elever för sin kommande tid på gymnasiet. Arbetsuppgifter: Du kommer att undervisa i fysik. Det kan eventuellt även innebära undervisning i lite mindre grupper. Som lärare har du ansvar för planering, genomförande,... 

Hallsbergs kommun

Hallsberg
11 dagar sedan
Doktorand i Elektricitetslära med inriktning framtidens systemtjänster i elsystemet Vill du vara med och forma framtidens elsystem? Drivs...  ..., elektroteknik, system i teknik och samhälle, teknisk fysik eller liknande. Alternativt motsvarande kompetens som av arbetsgivaren... 

Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Uppsala
29 dagar sedan
 ...oss! Forskargruppen till Dr Nicholas Pearce söker rekrytera en Doktorand inom strukturbestämning och analys. Dina arbetsuppgifter...  ...är baserade på bioinformatikavdelningen inom Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) vid Linköpings universitet. Vår forskargrupp... 

Linköpings Universitet

Linköping
11 dagar sedan