...arbetslag? Tror du liksom vi på den lilla skolans betydelse när det gäller samarbete och goda relationer? Nu kan vi erbjuda dig att arbeta som grundskollärare på Ydreskolans mellanstadium och/eller högstadium. Du kommer att mötas av en välkomnande arbetsmiljö, korta... 

Ydre kommun

Ydre kommun
17 dagar sedan
Vill du arbeta med något viktigt och meningsfullt i sommar? Vill du skaffa dig värdefull erfarenhet av att arbeta med människor? Tror du, liksom vi, att varje dag ska vara en god dag utifrån individens behov, förmåga och önskemål? Vi kan då erbjuda dig ett meningsfullt... 

Ydre kommun

Ydre kommun
2 månader sedan
Vill du arbeta med myndighetsutövning inom Individ-och familjeomsorgen? Vill du vara del av en verksamhet där vi tillsammans skapar nya kreativa arbetssätt? Tror du, liksom vi, på att möta varje individ utifrån aktuella behov? Vi förstärker vårt team som arbetar med... 

Ydre kommun

Ydre kommun
12 dagar sedan
 ...Har du möjlighet att med kort varsel hoppa in och jobba extra? Vi är i behov av att komma i kontakt med dig som kan rycka in och arbeta när vår ordinarie personal är frånvarande. Ibland kan behovet uppstå med ganska kort varsel, men ibland finns det förutsättningar för... 

Ydre kommun

Ydre kommun
en månad sedan