6 lediga tjänster

Search Results:

Byggnadsantikvarie

 ...kan bli aktuell för utmärkning enligt Haagkonventionen är en del av ansvaret som ska hanteras under fredstid. Vi söker nu en byggnadsantikvarie som kan medverka i det arbetet. I uppgifterna ingår även att arbeta för att vårt kulturarv och våra kulturmiljöer vårdas, bevaras... 

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Luleå
17 dagar sedan

Byggnadsantikvarie

Är du intresserad av att vara med och utveckla kulturmiljövården i Stockholms län?Som byggnadsantikvarie vid Länsstyrelsen Stockholm erbjuds du ett stimulerande arbete med stort eget ansvar och varierande arbetsuppgifter. Här får du jobba centralt i Stockholm, med... 

Länsstyrelsen i Stockholms län

Stockholm
15 dagar sedan

Kulturmiljöhandläggare/Byggnadsantikvarie

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet...

LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN, Kulturmiljö

Nyköping
5 dagar sedan

Byggnadsantikvarie till enheten för kulturmiljö

Länsstyrelsen är Sveriges mest mångsidiga myndighet med viktiga uppgifter inom beredskap, förvaltning och tillsyn. Vi har bred kunskap inom frågor som rör miljö, natur, samhällsutveckling, landsbygd, krisberedskap och många andra samhällsnyttiga områden.Vi ser till att...

Länsstyrelsen i Gävleborg län

Gävle
18 dagar sedan

Samhällsplanerare till fysisk planering, Samhällsbyggnadsförvaltningen

 ...indelad i tre enheter bestående av samhällsplanerare, planarkitekter, kartingenjörer, koordinatorer, verksamhetsutvecklare, byggnadsantikvarie samt stadsarkitekt. Medarbetarna har en bredd av olika studiebakgrunder och kompetenser såsom exempelvis samhällsplanerare, fysisk... 

Samhällsbyggnad, Fysik planering

Umeå
23 dagar sedan

Planarkitekt till fysisk planering, Samhällsbyggnadsförvaltningen

 ...indelad i tre enheter bestående av samhällsplanerare, planarkitekter, kartingenjörer, koordinatorer, verksamhetsutvecklare, byggnadsantikvarie samt stadsarkitekt. Medarbetarna har en bredd av olika studiebakgrunder och kompetenser såsom exempelvis samhällsplanerare, fysisk... 

Samhällsbyggnad, Fysik planering

Umeå
23 dagar sedan