...Vi söker en byggledare till mångårigt uppdrag hos uppdragsgivare Stockholm.  Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med uppdragsgivaren... 

Centio

Vällingby, Stockholms kommun
10 dagar sedan
 ...Vi söker en Byggledare Mät till Trafikverket i Stockholm, med placering i Södertälje.  Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden... 

Centio

Vällingby, Stockholms kommun
10 dagar sedan
 ...Vi söker en Byggledare till mångårigt uppdrag i Stockholm. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav... 

Centio

Vällingby, Stockholms kommun
1 dag sedan
 ...Vi söker en Byggledare allmän järnväg (ERMTS) till Trafikverket, med stationeringsort antingen i Stockholm eller i Varberg.  Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget... 

Centio

Vällingby, Stockholms kommun
24 dagar sedan
 ...flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget innebär att agera stöd till uppdragsgivarens Projektledare, Projektörer och Byggledare. En driven och engagerad konsult söks till projektenhet som arbetar med distributionsprojekt inom fjärrvärme och fjärrkyla.... 

Centio

Vällingby, Stockholms kommun
3 dagar sedan
 ...tillsammans med förvaltningens upphandlingsenhet. Till sin hjälp har projektledaren en organisation bestående av delprojektledare, byggledare, handläggare och specialister. Organisationens storlek och sammansättning beslutas av projektchef i samråd med projektledaren.... 

Centio

Vällingby, Stockholms kommun
15 dagar sedan
 ...befattning i infrastruktur- och anläggningsbranchen. Dokumenterad erfarenhet av produktionsledning (ex. platschef, arbetsledare, byggledare) inom beställarorganisation eller entreprenörsorganisation i infrastruktur- och anläggningsbranchen, minst 10 års... 

Centio

Vällingby, Stockholms kommun
en månad sedan
 ...och följa upp avdelningens kvalitetsarbete som inkluderar, men inte är begränsat till: • Stötta projektchef, projektledare och byggledare i kvalitetsarbetet i entreprenaderna • Granska entreprenörers projekt- och kvalitetsplan utifrån kvalitetskrav • Utbilda medarbetare... 

Centio

Vällingby, Stockholms kommun
1 dag sedan