...aktiviteter för att stödja klienternas fysiska och psykiska hälsa. • Samarbetet med andra yrkesverksamma, inklusive arbetsterapeut, arbetsförmedlare, studie-och yrkesvägledare och matchare, för att säkerställa en holistisk och integrerad vård. • Ge stöd och coachning till... 

Curonova Consulting AB

Vetlanda
7 dagar sedan
 ...utvecklingen av handläggarnas digitala hjälpmedel. Avdelningen har det övergripande ansvaret för digitala arbetsflöden för både arbetsförmedlare och handläggare inom förmedlingsverksamheten samt för Fristående aktörer. I ansvaret ingår även utveckling och drift samt... 

Arbetsförmedlingen

Solna
25 dagar sedan
 ...arbetssökande som har funktionsnedsättningar inom syn, döv och hörsel. Specialisterna är audionomer, dövkonsulenter, synspecialister, arbetsförmedlare och SIUS-konsulenter. Regiongemensamma Uppdrag Mitt söker nu en synspecialist med placering vid Arbetsförmedling i Uppsala... 

Arbetsförmedlingen

Uppsala
11 dagar sedan