Ett fel har inträffat och servrarna kan inte bearbeta din förfrågan just nu. Försök igen om några minuter.

Trafikverket

Webbplats www.trafikverket.se
Industri Regering, politik och legislatur
Grundades år 2010
Antal anställda mer än 3000 anställda

Trafikverkets uppgift är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen.

 • Huvudkontoret ligger i Borlänge.
 • Regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad.
 • Trafikverket har cirka 7 000 anställda.
 • Trafikverket bildades den 1 april 2010.
 • Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket prövar också frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal.
 • Trafikverket omfattar verksamheten vid tidigare Banverket, Vägverket, Rikstrafiken och Rederinämnden samt den långsiktiga planeringen vid Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Även en del av tidigare SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) finns i dag hos Trafikverket.
 • I Trafikverket ingår också resultatenheterna Färjerederiet, Förarprov, Järnvägsskolan, Fordonsresurser och SweRoad AB.

Vi vill att du ska nå din fulla potential. Varje person har olika ambitioner för sin karriär. Oavsett om du vill bredda dina kunskaper, nå en ledarposition eller bli specialist så vill vi ge dig möjligheten att inspireras och utvecklas.

Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden, varierande yrken och spännande arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas. En sund intern rörlighet bidrar till ökad kreativitet och stärker både organisationen och medarbetarna. Vilket yrke du än väljer kommer du att bidra till ett tillgängligt Sverige som skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd som i sin tur utvecklar samhället.

Vi ser det som viktigt att våra medarbetare ges goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvård och flexibla arbetstider. Som anställd ska du kunna hålla en bra balans mellan arbete, privatliv och framförallt – känna trivsel på jobbet.

Jobb på Trafikverket

 • Miljöspecialist

  Solna

  Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga...
 • Trafikingenjör

  Jönköping

  Arbetsuppgifter Tycker du att vägtrafikfrågor, samhällsutveckling och kundkontakt är intressant så vill vi jobba med dig.Trafikverket Region Syd söker nu en trafikingenjör med placering i Jönköping.I den här spännande rollen med stora utvecklingsmöjligheter blir du involverad...
 • Inköpare

  Gävle

  Arbetsuppgifter Som Inköpare bidrar du till att genomföra värdeskapande affärer åt Trafikverket och därmed medborgarna och näringslivet. Du kommer att vara en viktig del i att se till att våra inköp sker på ett affärsmässigt, hållbart och juridiskt korrekt sätt. Du arbetar...
 • Projektledare

  Göteborg

  Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som vill arbeta som projektledare och som vill driva investeringsprojekt inom väg och järnväg. I rollen som projektledare leder du investeringsprojekt av varierande storlek och komplexitet inom framför allt järnväg men även inom väg. Idag...
 • Trafikinformatör

  Göteborg

  Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter...
 • Utredare

  Göteborg

  Arbetsuppgifter På enheten Utredning i Göteborg deltar du i samhällsplaneringens tidiga skeden genom att utreda brister i infrastrukturen och genomförbarheten av olika åtgärdsförslag. Du analyserar och samråder med externa aktörer t.ex. kommuner, järnvägsföretag och näringsliv...
 • Eldriftingenjör

  Göteborg

  Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter...
 • Controller

  Eskilstuna

  Arbetsuppgifter Som controller inom verksamhetsstyrning stödjer du projektenhetschefer ute i verksamheten i ekonomisk uppföljning och styrning genom analys av projektportföljen. Inom ditt ansvarsområde ingår det löpande arbetet med avvikelsehantering, månads- och tertialrapportering...
 • Kvalificerad Inköpare

  Gävle

  Arbetsuppgifter Som kvalificerad inköpare genomför du värdeskapande affärer åt Trafikverket och därmed medborgarna och näringslivet. Du bistår med affärskompetens och är drivande i alla skeden, från affärsupplägg och upphandling till genomförande av affären samt erfarenhetsåterföring...
 • Koordinator IT

  Borlänge

  Arbetsuppgifter Går du omkring i gamla spår och vill växla bana?Då kanske du är vår nya medarbetare! Det här är en möjlighet för dig som har ett stort intresse för både IT och att hantera/samordna plus har en vilja att utvecklas inom området Datacenter, oavsett om du har...