Ett fel har inträffat och servrarna kan inte bearbeta din förfrågan just nu. Försök igen om några minuter.

Trafikverket

Webbplats www.trafikverket.se
Industri Regering, politik och legislatur
Grundades år 2010
Antal anställda mer än 3000 anställda

Trafikverkets uppgift är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen.

 • Huvudkontoret ligger i Borlänge.
 • Regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad.
 • Trafikverket har cirka 7 000 anställda.
 • Trafikverket bildades den 1 april 2010.
 • Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket prövar också frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal.
 • Trafikverket omfattar verksamheten vid tidigare Banverket, Vägverket, Rikstrafiken och Rederinämnden samt den långsiktiga planeringen vid Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Även en del av tidigare SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) finns i dag hos Trafikverket.
 • I Trafikverket ingår också resultatenheterna Färjerederiet, Förarprov, Järnvägsskolan, Fordonsresurser och SweRoad AB.

Vi vill att du ska nå din fulla potential. Varje person har olika ambitioner för sin karriär. Oavsett om du vill bredda dina kunskaper, nå en ledarposition eller bli specialist så vill vi ge dig möjligheten att inspireras och utvecklas.

Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden, varierande yrken och spännande arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas. En sund intern rörlighet bidrar till ökad kreativitet och stärker både organisationen och medarbetarna. Vilket yrke du än väljer kommer du att bidra till ett tillgängligt Sverige som skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd som i sin tur utvecklar samhället.

Vi ser det som viktigt att våra medarbetare ges goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvård och flexibla arbetstider. Som anställd ska du kunna hålla en bra balans mellan arbete, privatliv och framförallt – känna trivsel på jobbet.

Jobb på Trafikverket

 • Behörighetsadministratör

  Göteborg

   ...beställare.Gruppen är ofta representerad i olika projekt inom teknikområde Identitet. Kvalifikationer Vem är du? Rollen som behörighetsadministratör ställer stora krav på struktur, analys och att kunna följa rådande föreskrifter. Därtill bheöver du kunna ta initiativ och... 
 • Projektledare

  Göteborg

   ...trängselskatt och belysning. Inom enheten finns 13 medarbetare med placering i Göteborg, och årsbudget för enheten är ca 350mnkr.Projektledare i Trafikverkets beställarorganisation arbetar med hela processen, från planering och genomförande till avslut enligt... 
 • Landskapsarkitekt

  Jönköping

   ...Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra.Som landskapsarkitekt hos oss arbetar du såväl med landskapet i den stora skalan som med konkreta gestaltningsfrågor. I ditt arbete kommer du i... 
 • Inköpare

  Solna

  Arbetsuppgifter I rollen som Inköpare ansvarar du för att genomföra affärer och säkerställa att Trafikverkets inköp sker på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt samt att interna samt externa föreskrifter och regler efterlevs.Du kommer att arbeta med operativt inköp... 
 • Förvaltningsledare

  Borlänge

   ...personer som du blir en del av. Användarna av telefonisystemen är operativ personal inom Trafikledning för väg och järnväg. Som förvaltningsledare är ditt ansvar att strategiskt utveckla och styra leveransen av telefonitjänster. I rollen samlar du in verksamheternas behov... 
 • Åtgärdsbeställare

  Solna

   ...förutsättningar för en väl fungerande infrastruktur i region Stockholm. Många av Trafikverkets åtgärder här påverkar hela Sverige!Som Åtgärdsbeställare har du ett fokus på den ekonomiska planeringen av projekt samt interna beställningar och uppföljningar av Trafikverkets... 
 • Åtgärdsplanerare

  Göteborg

  Arbetsuppgifter Vill du vara med och planera kommande satsningar på järnvägar för en framtid i västra Sverige?Som åtgärdsplanerare bidrar du till en säker och hållbar infrastruktur genom att se till att förutsättningarna för bl.a. tågresenärer och godstransporter blir... 
 • Systemspecialist IT

  Gävle

   ...Cisco DNA, BGP, OSPF och Lastbalanserare är det meriterande som systemspecialist inriktning datakomm datahall.Svenskt medborgarskap är ett krav...  ...att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av... 
 • Drifttekniker järnväg

  Gävle

   ...service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter. Arbetsuppgifter Som drifttekniker järnväg har du ansvar för att koordinera och dokumentera akuta avvikelser i Trafikverkets anläggningar.Arbetet sker i samverkan med... 
 • Systemtekniker IT

  Borlänge

  Arbetsuppgifter Som systemtekniker inom Active Directory ingår du i en arbetsgrupp som idag består av fem systemtekniker (tillika AD-drift) och...  ...en god service. Vi söker dig som har högskoleutbildning med IT-inriktning eller annan utbildning tillsammans med arbetslivserfarenhet...