Ett fel har inträffat och servrarna kan inte bearbeta din förfrågan just nu. Försök igen om några minuter.

Purac AB

Webbplats purac.se

Purac AB är moderbolaget med huvudkontor i Lund. Därifrån erbjuds alla typer av entreprenader inom vatten- och avloppsrening, samt biogas till kunder i Sverige och internationellt. Purac AB har också kontor i Kalmar, Kungsbacka och Kristianstad varifrån det i huvudsak erbjuds maskinentreprenader, ramavtal och service till den svenska marknaden. Lokalen i Kristianstad är också en serviceverkstad där prefabriceringsarbeten med fördel utförs. Servicekonceptet säkrar driftsäkerhet och driftekonomi och bygger på närheten till kunderna, en ofta mångårig lokal erfarenhet och omfattande kännedom om de aktuella anläggningarna. Många av dem har vi själv varit med och byggt, på andra är vi nästan lika hemtama som de egna medarbetarna. Som en del av Purac kan vi därtill erbjuda de mervärden som utbyte av erfarenhet mellan olika anläggningar innebär.

Våra medarbetares kompetens och erfarenhet är värdefull. Utan vår personal skulle vi inte kunna utvecklas och vara där vi är idag. Därför är vi extra måna om att personalen ska må bra, och vill skapa en så god stämning och arbetsmiljö som vi kan!

På Purac ska människor behandlas lika, och vi strävar efter en så jämn fördelning mellan kvinnor och män inom företaget som möjligt. Alla ska ha samma möjligheter att kombinera arbets- och familjeliv.

Vi har nolltolerans mot diskriminering och erbjuder en arbetsplats där alla möter varandra med respekt.

Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där medarbetarens hälsa, arbetsglädje och möjligheter till utveckling främjas – något som skapas genom frihet i arbetet, tillgängliga chefer och möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Jobb på Purac AB