Ett fel har inträffat och servrarna kan inte bearbeta din förfrågan just nu. Försök igen om några minuter.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Webbplats www.slu.se

SLU är ett universitet med både geografisk och ämnesmässig bredd.

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.

Vi vågar ifrågasätta etablerad kunskap genom kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vårt universitet producerar forskning i världsklass. 

 • SLU är en attraktiv och stimulerande arbetsplats för nuvarande och framtida medarbetare.
 • SLU är ett attraktivt lärosäte för studenter och har utbildningar med hög kvalitet och samhällsrelevans.
 • SLU:s forskare har god tillgång till forskningsinfrastruktur som ger möjlighet till nydanande, excellent forskning.
 • SLU:s samverkan skapar samhällsnytta och uppskattas av intressenterna samtidigt som kvaliteten på vår utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys höjs.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. 

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

Jobb på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

 • Personaladministratör

  Uppsala

  Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap   Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning...
 • Institutionskoordinator

  Lomma

   ...Är du en administrativ stjärna som är social och mestadels har ett stort leende på läpparna? Då är du den vi söker! Som institutionskoordinator kommer du att ha en viktig stödjande funktion i det dagliga arbetet vid institutionen. Du kommer att vara spindeln i nätet... 
 • Forskningsassistent - Organiska miljöföroreningar

  Uppsala

   ...Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Arbetsuppgifter: Vi söker en högskoleutbildad forskningsassistent för provupparbetning och kemisk analys av organiska miljöföroreningar (t.ex. PFAS) på spårnivå i vattenprover med hjälp av vätskekromatografi kopplat till... 
 • Rektorssekreterare

  Uppsala

  SLU:s ledningskansli tillhandahåller stöd till SLU:s verksamhet, allt ifrån administrativt stöd till styrelsen och rektor till att hjälpa forskare att söka EU-bidrag. Vi är organiserade i fem enheter; sekretariatet, juristenheten, enheten för arkivering, informationshantering...
 • Klinikveterinär till Ambulatoriska kliniken

  Uppsala

   ...kommuner, sköts djursjukvården av lantbrukets djur (kor, får, getter, grisar) och häst av Universitetsdjursjukhusets ambulatoriska klinik. Ambulatoriska kliniken har också ansvar, på uppdrag av jordbruksverket, för gränskontrollen på Arlanda flygplats avseende införsel av... 
 • Professor in Forest Remote Sensing

  Umeå

   ...Subject Area Forest remote sensing deals with processing, interpretation, and presentation of remotely sensed data from landscapes harboring...  ...qualifications required to be appointed docent (associate professor) or equivalent, be scientifically skilled within the... 
 • Universitetsdjursjukhusets hästklinik söker erfaren kirurg

  Uppsala

   ...med bred och hög kompetens. Arbetsuppgifter: Vi söker nu en erfaren hästkirurg till operationsavdelningen. Arbetsuppgifterna omfattar...  ...aktuell. Då ingår dessutom att, tillsammans med ämnesansvarig kirurg från institutionen för kliniska vetenskaper, bevaka och utveckla... 
 • Universitetslektor i skogspatologi

  Uppsala

  Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi En anställning som universitetslektor i skogspatologi ledigförklaras vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, Uppsala. Institutionen erbjuder en stimulerande, internationell... 
 • Personaladministratör på UDS - vikariat

  Uppsala

   ...kalla till möten och vara sekreterare ryms också i rollen som personaladministratör på UDS. Dina arbetsuppgifter kommer att variera efter det...  ...egenskaper. Placering: Uppsala Anställningsform: Vikariat 12 månader Omfattning: 100% Tillträde: Första... 
 • Doktorand i mikrobiologi, biogasproduktion

  Uppsala

   ...Doktorand i mikrobiologi. Ett forskningsprojekt om att öka biogasproduktion med mikrobiologiska strategier Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö...