Ett fel har inträffat och servrarna kan inte bearbeta din förfrågan just nu. Försök igen om några minuter.

Malmö University

Webbplats mau.se

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Som medarbetare hos oss på Malmö universitet är du statligt anställd. Detta innebär bland annat att:

 • du har individuell lönesättning
 • du har minst fem veckors semester, beroende på din ålder kan du ha mer
 • din arbetsgivare betalar en kompletterande ersättning om du är föräldraledig
 • ditt arbete styrs av lagar som ska bidra till öppenheten och insyn i verksamheten. 

Våra medarbetares möjlighet att utvecklas professionellt och som individer är av stor betydelse. Universitetets anställda erbjuds kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling inom bland annat högskolepedagogik och ledarskap, och vi strävar efter att allas kompetenser ska tas till vara på bästa sätt. Medarbetare i alla yrkeskategorier erbjuds möjligheter till internationella utbyten för att knyta kontakter och samarbeta med kollegor utomlands.

Malmö universitet ska vara en arbetsplats fri från diskriminering, kränkningar och trakasserier. Medarbetare och chefer har ett gemensamt ansvar för att verka för ett arbetsklimat där alla känner delaktighet, trygghet och tillit till varandra.

Jobb på Malmö University

 • Arkivarie

  Malmö

  Malmö universitet Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle...
 • Eventkoordinator

  Malmö

   ...tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Eventkoordinator Kommunikationsavdelningen utvecklar Malmö universitets varumärke utifrån de värden och ambitioner som lyfts universitetets... 
 • It-tekniker med inriktning mot support

  Malmö

   ...Anställningen är placerad vid enheten IT-service inom IT-avdelningen som tillhör Malmö...  ...om IT se IT-avdelningen arbetar med support, drift och utveckling av Malmö...  ...Innehåll och arbetsuppgifter I rollen som It-tekniker kommer du att arbeta med slutanvändarsupport... 
 • Mentorsamordnare

  Malmö

   ...Mentorsamordnaren erbjuder också aktiva mentorer fortbildning genom att bjuda in till mentorsträffar samt mentorshandledning. Som mentorsamordnare utgör du en viktig funktion genom att erbjuda mentorerna vägledning i sina mentorsuppdrag. Till dig kan mentorerna vända sig... 
 • Projektledare affärsutveckling

  Malmö

   ...kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Innehåll och arbetsuppgifter Vi söker en projektledare för att leda utvecklingen av en ny affärsmodell för attraktiv uppdragsutbildning vid Fakulteten för Kultur och samhälle. Din... 
 • Adjunkt med inriktning prestationspsykologi och mental förberedelse

  Malmö

   ...Arbetsuppgifterna innebär huvudsakligen att arbeta med mental förberedelse inför de arbetsuppgifter som en polis ställs inför. Arbetet...  ...~ Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom prestationspsykologi och mental förberedelse kopplat till stress i yrkeslivet... 
 • IT support tekniker till servicedesk, minst 1

  Malmö

   ...i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter...  ...är placerad vid enheten IT-service inom IT-avdelningen som...  ...IT-avdelningen arbetar med support, drift och utveckling av Malmö...  ...arbetsuppgifter I rollen som first line tekniker i Servicedesken kommer du via... 
 • Universitetsadjunkt i nationalekonomi

  Malmö

   ...arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innefattar undervisning inom nationalekonomi med applicering på transporter, miljö och fastigheter....  ...och engelska. Behörighet Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har... 
 • Universitetslektor med inriktning medicinsk pedagogik

  Malmö

   ...Doktorsexamen Högskolepedagogisk utbildning Kompetens inom medicinsk pedagogik God kommunikations- och samarbetsförmåga Mycket...  ...av en lektor. (Högskoleförordningen 4 kap 4 §) En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn... 
 • Universitetsadjunkt med inriktning oral hälsa

  Malmö

   ...Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till...  ...Ledningsansvar kan ingå Behörighet Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har...